Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w GdyniW roku akademickim 2014/2015 WSAiB planuje poszerzyć swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów - Transport. Będą to studia inżynierskie prowadzone na dwóch specjalnościach: Transport metropolitalny oraz Inżynieria i logistyka transportu. Na kandydatów czeka jednak znacznie więcej nowości!

Na studiach inżynierskich z zakresu Transportu studenci będą mieli możliwość obcowania z konkretnymi problemami, z którymi zapewne spotkają się na przyszłej drodze zawodowej, w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz wizyt studyjnych. Będzie to bardzo istotne doświadczenia dla przyszłych specjalistów ds. transportu, na których zapotrzebowanie na rynku pracy stale będzie rosło. Prognozy rozwoju sektora TSL przewidują 80% wzrost przewozów towarowych i 51% dla ruchu pasażerskiego do 2050 r. Warto zatem ukończyć studia na tym kierunku i skorzystać z tego potencjału.

Nowością są także studia I i II stopnia na kierunku Prawo. WSAiB oferuje zarówno 3-letnie prawnicze studia licencjackie, jak i 2,5-letnie uzupełniające studia magisterskie. Dla kandydatów na studia oznacza to ułatwiony dostęp do wiedzy prawniczej - studiujący w Gdyni mogą bowiem rozpocząć studia II stopnia na kierunku Prawo, niezależnie od tego, jaki kierunek studiów ukończyli na poziomie licencjackim. W ramach studiów II stopnia na kierunku Prawo studenci mają do wyboru następujące specjalności:
  • Egzekucja komornicza,
  • Doradztwo podatkowe,
  • Prawo w biznesie,
  • Dziennikarstwo śledcze.
Oferta studiów I i II stopnia dostępna będzie równolegle do dotychczasowej formuły prawniczych 5-letnich studiów magisterskich, które zdecydowanie polecamy osobom zainteresowanym karierą w zawodach sądowych. W ubiegłorocznym raporcie, który został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni zajęła pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikacje prawnicze wśród wszystkich uczelni w Polsce, w których do egzaminu przystąpiło do 200 kandydatów z uczelni.

Uczelnia poszerzyła także ofertę kształcenia na kierunku Zarządzanie. Studenci będą mogli wybrać trzy nowe specjalności: Reklamę i marketing, Agrobiznes oraz Zarządzanie międzynarodowe w j. angielskim.

Nowością na Wydziale Prawa i Administracji jest również Seminarium doktorskie z nauk prawnych (studia III stopnia). W seminarium mogą uczestniczyć osoby posiadające tytuł zawodowy magistra niezależnie od kierunku ukończonych studiów.

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 odbywa się drogę elektroniczną. Kandydaci zobowiązani są do zarejestrowania na stronie www.wsaib.pl. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i wolne miejsce na danym kierunku.

Komentarze obsługiwane przez CComment