×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszerzył swoją ofertę kształcenia o kolejne kierunki studiów. Znalazły się wśród nich m.in.: Odnowa biologiczna, infobrokerstwo oraz zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków akademickich na terenie Krakowa. Uczelnia na bieżąco poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną dostosowując ją do potrzeb rynku pracy i stale rosnących oczekiwań zarówno pracodawców, jak i kandydatów na studia.

W roku akademickim 2014/2015 Uczelnia będzie prowadziła zajęcia na 38 kierunkach i ponad 90 specjalnościach.

Nowe kierunki w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015:
  • Odnowa biologiczna - studia niestacjonarne II stopnia.
  • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.
  • Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka - studia stacjonarne I stopnia.
  • Etyka- mediacje i negocjacje –studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia.

Absolwenci kierunku Odnowa biologiczna posiadają wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do: zorganizowania i kierowania salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp. Absolwenci są przygotowani do pracy w ośrodkach rekreacji i sportu, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych jak również w jednostkach skupiających się na kształtowaniu prawidłowej sylwetki ciała, dbaniu o zrównoważony rozwój układu mięśniowego oraz ruchowego. Ukończenie tego kierunku daje możliwość do ubiegania się o pracę jako przedstawiciel firm kosmetycznych, farmaceutycznych i chemicznych, natomiast zajęcia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, dietetyki oraz zarządzania dają podstawę do rozwoju w zakresie trenera personalnego.

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie, np.: teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi, szeroko rozumianej kultury, oświaty i struktury organizacji pozarządowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze: menedżera instytucji kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych, lidera życia kulturalnego i oświatowego (promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, aktywizacja lokalnej społeczności z udziałem organizacji non profit, koordynowanie działań z tego zakresu), komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i zachodzących w niej zmian, doradcy w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnej społeczności (diagnozowanie i prognozowania potrzeb konkretnego środowiska, przygotowanie strategii zmian i ich monitorowanie).

Ukończenie studiów na kierunku Etyka – Mediacje i negocjacje pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą m.in. sposobów komunikowania interpersonalnego, zawodowego i społecznego, wiedzę z zakresu psychologii konfliktu oraz mediacji negocjacji. Absolwenci znają m.in. regulacje prawne dotyczące przeprowadzania mediacji i negocjacji, strategii i technik negocjacyjnych, jak również metody perswazji i wywierania wpływu. Posiadają umiejętność spisywania umów i konstruowania ugód mediacyjnych. Absolwenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I stopnia po ukończeniu we własnym zakresie kursu pedagogicznego są przygotowani merytorycznie do nauczania etyki w szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia są przygotowani merytorycznie do nauczania etyki w gimnazjach i liceach.

Absolwenci kierunku Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka posiadają przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako dokumentalista - researcher w mediach (prasie, radiu, telewizji) i specjalistycznych działach dokumentacyjnych różnych firm i przedsiębiorstw, w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych, agencjach reklamowych.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych oraz do pracy w instytucjach kultury, mogąrównież zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie. Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe: Infobroker, menedżer procesu zarządzania dokumentacją (organizator pracy biurowej), archiwista.


Więcej informacji na temat uczelni można znaleźć tutaj: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jeśli jednak szukacie opinii na temat studiów na tej uczelni, to zachęcamy do odwiedzenia odpowiedniego działu na naszym forum dyskusyjny: Forum.Studia.net - Studia w Krakowie.

Komentarze obsługiwane przez CComment