×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
wydz.fil.ugNie wiesz, czy zdecydować się na studia historyczne, czy filologiczne? Wybierz Studium Humanitatis. Od starożytności do współczesności: Katedra Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego planuje nowy kierunek studiów.
 dyskcd
Najstarszy (dysk z Fajstos ok. 1650 r. p.n.e.) i współczesny nośnik danych (płyta CD).

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego planuje uruchomienie międzywydziałowych, interdyscyplinarnych studiów humanistycznych pod nazwą STUDIUM HUMANITATIS. Przeczytaj, jak wyglądają takie studia i napisz, co o nich myślisz na Forum.Studia.net.

Studia dadzą kandydatom odpowiedź na pytania:
  • Czym jest Europa?
  • Dlaczego kultura i cywilizacja Europy ma swój własny, odrębny charakter?
  • Na jakich opiera się źródłach?
  • Jakie stworzyła idee i wartości?
Student pozna dwa filary kultury europejskiej: starożytność grecko-rzymską oraz chrześcijaństwo, przekona się o ich znaczeniu dla kolejnych epok aż do współczesności.

Uczelnia oferuje zajęcia prowadzone przez specjalistów z różnych Wydziałów UG w zakresie historii, literatury, sztuki, filozofii, socjologii, prawa i ekonomii. Umożliwia poznanie języka włoskiego na poziomie rozszerzonym (B2) oraz podstaw języków starożytnych (łaciny i greki), które aż do dzisiaj są językami elit intelektualnych.

Studium Humanitatis ma stanowić znakomite przygotowanie: do dojrzałego wyboru następnego etapu kształcenia (studia II stopnia), do pracy w różnych instytucjach kultury ogólnopolskich i regionalnych, np.: w bibliotekach, muzeach, centrach kultury, wydawnictwach, środkach masowego przekazu czy turystyce.

Chcesz myśleć kreatywnie? Mieć szerokie horyzonty? Być świadomym Europejczykiem? Poznać źródła kultury europejskiej? Jesteś zainteresowany Studium Humanitatis?

Napisz czy podobają Ci się takie studia!

kosciolpanteon

Panteon w Rzymie (pocz. II w. n.e.) i Kościół św. Aleksandra w Warszawie (pocz. XIX w.)
kodeksmszal
Grecki kodeks papirusowy, tzw. Papirus Bodmer VIII (III/IV w. n.e.) i karta mszału wrocławskiego (ok. 1470 r.)

Komentarze obsługiwane przez CComment