×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachPropozycja Instytutu Geografii UJK jest dedykowana osobom, które szukają kierunku łączącego pasję z zapotrzebowaniem obecnego rynku pracy. Studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja będą doskonałą okazją do zdobycia gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie problemów współczesnej turystyki i rekreacji, rozpoznawania zjawisk oraz identyfikowania ich mocnych i słabych stron.

W trakcie studiów żacy zdobędą także umiejętności w zakresie organizacji i samodzielnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jak również dzięki konsultacjom kształcenia zawodowego z pracodawcami – pracy w złożonym systemie organizacyjnym. Nie obce im będzie rozumienie potrzeb i zachowań ludzkich znajdujących odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej, organizacji i obsługi różnych przedsięwzięć.

W ramach ćwiczeń studenci będą przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne przeznaczone dla konkretnych grup odbiorców, będą uczyć się skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym profesjonalnej obsługi klientów oraz posługiwania się dwoma językami obcymi, jak również porozumiewania się językiem specjalistycznym.

Więcej informacji na temat kierunku możecie znaleźć tutaj: www.kierunki.net/turystyka-i-rekreacja

Zachęcamy również do lektury wątku na naszym forum dyskusyjnym, który w całości poświęcony jest Turystyce i Rekreacji: forum.studia.net/topic/684-turystyka-i-rekreacja-wybor-rewelacja

Komentarze obsługiwane przez CComment