×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Uniwersytet JagiellońskiWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wzbogaci swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów licencjackich – Prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

Na nowym kierunku, który uruchomiony zostanie w roku akademickim 2014/2015, w ramach zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studenci będą mieli okazję do zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie m.in.: prowadzenia działalności medialnej, ochrony i komercjalizacji pomysłów, logo i znaków towarowych, praw autorskich.

Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli na podjęcie w przyszłości ciekawej i perspektywicznej pracy w zawodach, na które stale rośnie zapotrzebowanie na rynku, np: specjalista ds. Transferu technologii, konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną, broker innowacji.

Program studiów umożliwi studentom wybór kilku ścieżek specjalizacyjnych:
  • w zakresie prawa autorskiego, mającego kluczowe znaczenie w działalności kulturalnej, artystycznej, marketingowej i reklamowej,
  • prawa własności przemysłowej, odgrywającego istotną rolę w działalności innowacyjnej oraz działalności przedsiębiorstw,
  • prawa nowych mediów, znajdującego praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach działalności biznesowej, kulturalnej, promocyjnej i reklamowej;
  • prawa ochrony konkurencji i konsumentów, którego znajomość konieczna jest w prowadzeniu działalności gospodarczej, obrocie umownym z udziałem konsumentów (w tym transakcjach zawieranych z wykorzystaniem Internetu, urządzeń mobilnych).

Łatwo zatem przewidzieć, że absolwenci „Prawa własności intelektualnej i nowych mediów" z powodzeniem będą mogli wykorzystywać swoją wiedzę w portalach internetowych, mediach zarówno elektronicznych, jak i tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), agencjach reklamowych oraz w branży innowacyjnej i rozwojowo-badawczej.

Dzięki szerokiemu przekrojowi omawianego materiału, absolwenci na pewno nie będą musieli martwić się ograniczonymi perspektywami zatrudnienia. Kierunek jest bowiem doskonałym początkiem kariery zawodowej na następujących stanowiskach: rzecznik prasowy, producent medialny, copywriter, designer, menadżer kultury, organizator koncertów oraz eventów.

Absolwenci "Prawa własności intelektualnej i nowych mediów" mogą ponadto kontynuować swoją edukację na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz wielu innych specjalnościach, które prowadzone są w trybie studiów II stopnia.

Komentarze obsługiwane przez CComment