×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
socjologiamodyModa i zagadnienia z nią związane towarzyszą nam każdego dnia. Któż z nas nie słyszał o sezonowości kolorów i trendach, które obecnie są popularne w danym rejonie świata? Czy jednak wszyscy zdają sobie sprawę, iż trendy są ściśle związane z mechanizmami społecznymi? Jeśli nie, to studia na kierunku Socjologia Mody pozwolą Wam na zrozumienie meandrów świata mody.

Socjologia mody jest nową subdyscypliną socjologiczną, obejmującą szeroko rozumiane badania nad rynkiem mody oraz jego społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami. Socjologia mody blisko współpracuje z antropologią mody, różnymi działami nauki o zarządzaniu, marketingu, z ekonomią oraz psychologią. Podstawowe pytania badawcze tej subdyscypliny brzmią:
- jakie kulturowe i społeczne mechanizmy są odpowiedzialne za tworzenie, trwanie i wygasanie trendów w modzie?
- w jaki sposób rynek mody powiązany jest z pozostałymi gałęziami gospodarki i jakie prawa ekonomiczne nim kierują?
- jaką rolę w kreowaniu trendów w modzie odgrywa kultura masowa wraz z jawnymi i ukrytymi mechanizmami marketingowymi?
- jakie mechanizmy psychologiczne sprawiają, że ludzie ulegają trendom w modzie, często uważając się za indywidualistów?
- w jaki sposób moda powiązana jest ze zmianami społecznymi, kulturowymi, ze zmianami obyczajów i sposobu życia?

Socjologia mody uzupełnia zatem „techniczną" wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku mody (np. tę dotyczącą technik marketingowych czy reguł zarządzania firmą z tego sektora) o szeroką, społeczną wiedzę dotyczącą tego, jak powstają i jak zanikają trendy w modzie oraz w jaki sposób moda jest powiązana z tożsamością jednostki, w jaki sposób może być wyrazem jej indywidualizmu lub konformizmu. Posiadanie takiej wiedzy umożliwia m.in. prognozowanie rozwoju rynku mody, planowania strategii marketingowych, analizowanie procesów zachodzących na rynku mody i powiązania tych procesów z szerokim kontekstem społecznym.

W Warszawie socjologię mody można studiować w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych, na kierunku socjologia o specjalności socjologia rynku mody.

Komentarze obsługiwane przez CComment