×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

sggw-logo1Jeśli swoją przyszłość zawodową wiążecie z pedagogiką (np. jesteście studentami tego kierunku), a do tego interesuje Was tematyka odnawialnych źródeł energi,i to studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydają się być dla Was doskonałym rozwiązaniem. Uzyskacie unikalne wykształcenie i specjalistyczną wiedzę, która będzie wysoko ceniona na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.


Do roku 2020 Polska produkcja prądu ze źródeł odnawialnych ma być niemal dwukrotnie wyższa od obecnej. Jest to efekt strategii Unii Europejskiej, w myśl której około 20% energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Aby „zielona” energetyka czyli energetyka wykorzystująca wiatr, słońce i biomasę się opłacała, wymaga wsparcia finansowego, bo jak dotąd jest mniej efektywna niż źródła konwencjonalne. W ślad za rozwojem tego typu energetyki idzie wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, instalatorów, techników, inżynierów i doradców, których zadaniem będzie wdrożenie idei proekologicznych i nieingerujących w środowisko źródeł energii.

Nowy kierunek studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” prowadzony będzie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Powstał ze względu na oczekiwania rynkowe i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo przeznaczone są te studia? Dla nauczycieli kształcących specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Po ukończeniu studiów będą oni odpowiednio przygotowani do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” we wszystkich typach szkół.

Wybrane przedmioty, które realizowane są w trakcie studiów:

  • Produkcja i przetwórstwo biomasy na cele energetyczne    
  • Technologia biopaliw ciekłych i gazowych    
  • Geotermia i pompy ciepła    
  • Energetyka słoneczna i słoneczne instalacje grzewcze    
  • Systemy fotowoltaiczne    
  • Energetyka wodna    
  • Energetyka wiatrowa    
  • Lokalne systemy energetyczne, energetyka prosumencka, smart grid)


Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii, a także techniki, technologii oraz zagadnienia eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przewidziano elementy kształcenia pedagogicznego i metodycznego. Wykłady i ćwiczenia są wzbogacone praktykami oraz warsztatami wyjazdowymi w funkcjonujących już obiektach. Zajęcia (łącznie 400 godzin) prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Komentarze obsługiwane przez CComment