×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

wstijoJednym z podstawowych zarzutów formułowanych w odniesieniu do wyższych studiów zawodowych w Polsce jest niedostateczne przygotowanie praktyczne do pracy w zawodzie. Regulacje prawne wymagające zaledwie 4 tygodni praktyk zawodowych w okresie studiów nie wpływają na poprawę sytuacji. W ubiegłym roku Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie uczestniczyła w pierwszych od wielu lat badaniach ankietowych na temat sylwetki absolwenta zgodnej z oczekiwaniami branży hotelarskiej w Polsce. Wyniki tych badań wskazują wyraźnie na potrzebę zmian w programie kształcenia kandydatów na stanowiska liniowe i kierownicze w hotelach. Dotyczy to zarówno szkół ponadgimnazjalnych jak i wyższych uczelni zawodowych.


Uznaliśmy, że nadszedł czas wprowadzenia programu studiów zbliżonego do programów studiów  hotelarskich w rozwiniętych krajach Europy  Zachodniej. W krajach tych jednym z najważniejszych komponentów studiów hotelarskich są zintegrowane z programem nauczania praktyki zawodowe.


W roku akademickim 2013/2014 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych rozpoczyna nowy program studiów w dziedzinie hotelarstwa tj. Menadżerskie Studia Hotelarskie. Studia te realizowane w ramach kierunku Turystyka i Rekreacja różnić się będą w istotny sposób od dotychczasowych programów studiów w tej dziedzinie.

 

Zasadniczą różnicę stanowić będą półroczne praktyki zawodowe zintegrowane z odpowiednio przygotowanym programem studiów. W okresie trzyletnich studiów licencjackich studenci będą  odbywać 6 miesięczną praktykę, która będzie zorganizowana w najwyższej kategorii hotelach sieciowych w Warszawie (Hyatt, Hilton, Radisson, itp.).


Półroczna praktyka w renomowanych hotelach w Warszawie umożliwi studentom zdobycie niezbędnych umiejętności i kompetencji. Jednocześnie ułatwi kontakty i zwiększy możliwości zatrudnienia w obiektach hotelarskich a także stanowić będzie zintegrowany element nowoczesnego programu wyższych studiów zawodowych. Ponadto znaczna część programu studiów stacjonarnych w uczelni realizowana będzie przy udziale specjalistów aktualnie zatrudnionych w branży hotelarskiej.


Kolejnym wyróżnikiem nowego programu będzie intensyfikacja nauki języków obcych, która w praktyce będzie realizowana poprzez zwiększenie liczby godzin zajęć w czasie nauki w semestrach poprzedzających praktykę. Menadżerskie studia hotelarskie w naszej Uczelni stanowią jeden z pierwszych programów nowoczesnych studiów zawodowych w Polsce. Jest to zgodne z sugestiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie tworzenia kierunków studiów o profilu praktycznym oraz z oczekiwaniami przemysłu turystycznego w Polsce. Program ten będzie realizowany przy współpracy z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

 

Uważamy, że tak zorganizowane studia zawodowe pozwolą na lepsze niż dotąd przygotowanie praktyczne studentów do pracy w hotelach. Mamy także nadzieję, że  racjonalnie zaplanowane półroczne praktyki pozwolą studentom na zdobycie konkretnych umiejętności i kompetencji, które w przyszłości mogą racjonalne wykorzystanie w pracy.
Studia ze względu na swój charakter odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Przeznaczone są one dla kandydatów zdecydowanych na pracę w branży hotelarskiej. Dlatego też, przy zgłoszeniu na studia, wymagany będzie list motywacyjny.

 

Półroczne praktyki zawodowe w hotelach wymagać będą stworzenia systemu stałej współpracy uczelni i hoteli. Tego rodzaju robocze kontakty umożliwią monitorowanie realizacji programu studiów i pozwolą na wspólne działania w kierunku jego modyfikacji i doskonalenia. W przyszłości Nasza Szkoła rozważa uruchomienie podobnych programów studiów w innych dziedzinach przygotowania kadr dla przemysłu turystycznego.


dr Julian Bystrzanowski
Rektor WSTiJO

Komentarze obsługiwane przez CComment