uwr logoAż 6 nowych kierunków będzie można studiować na Wydziałach: Filologicznym i Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego! Uczelnia tym samym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


Zainteresowanych ofertą wrocławskiego uniwersytetu zapewne ucieszy wiadomość, że uczelnia na swoich wydziałach: Filologicznym i Nauk Historycznych i Pedagogicznych otwiera w tym roku sześć nowych kierunków:
Judaistykę (Wydział Filologiczny),
Kulturę i praktykę tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Wydział Filologiczny),
Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Filologiczny),
Antropologię literatury, teatru i filmu (Wydział Filologiczny),
Komunikację wizerunkową (Wydział Filologiczny),
Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja i gospodarowanie (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych).

Nowością na Wydziale Filologicznym jest Judaistyka (specjalność na kierunku filologia), w ramach studiów I stopnia. Do tej pory osoby zainteresowane poznaniem historii i języków żydowskich mogły skorzystać ze specjalizacji w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Takie rozwiązanie uniemożliwiało jednak uzyskanie stopnia naukowego z zakresu judaistyki.

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo – są to studia stacjonarne, I stopnia. Program studiów zapewne zainteresuje osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętą branżą dziennikarską i edytorską. Studenci zostaną zapoznani z m.in: literaturoznawstwem, kulturoznawstwem i bibliologią. Dzięki temu zdobędą przekrojową wiedzę, która w przyszłości będzie mogła być wykorzystana na gruncie zawodowym.

Kolejną nowością na Wydziale Filologicznym jest Publikowanie cyfrowe i sieciowe. Kierunek realizowany będzie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w ramach studiów I stopnia. Studenci poznają wszystkie etapy życia publikacji cyfrowej – począwszy od jej przygotowania, przez dystrybucję i archiwizację, a na odbiorze i użytkowaniu kończąc. Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów dotyczą organizacji nowoczesnego procesu wydawniczego, budowania strategii dystrybucyjnych i marketingowych dla różnych typów publikacji i różnych grup odbiorców, funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za przetwarzanie i udostępnianie informacji w różnorodnych formach i formatach.

Antropologia literatury, teatru i filmu – studia II stopnia, w trybie stacjonarnym. Jest to nowoczesny i przekrojowy kierunek pozwalający zdobyć studentom szeroką wiedzę z zakresu życia społeczno-kulturowego, modeli komentarzy krytycznych i profesjonalnej percepcji sztuki.

Komunikacja wizerunkowa – studia II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jest to unikatowy w skali całego kraju kierunek utworzony we współpracy z doświadczonymi praktykami i przeznaczony dla osób, które w przyszłości chcą pracować w branży PR, reklamy i brandingu.

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie – są to studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Dedykowane są wszystkim osobom, dla których powiedzenie „Historia decyduje o naszej teraźniejszości” nie jest niczym obcym. Właściwe gospodarowanie zachowanymi śladami działalności człowieka wymaga szczególnego profesjonalizmu i wiedzy fachowej. Ten kierunek studiów pozwoli Wam na zdobycie niezbędnych umiejętności.

Komentarze obsługiwane przez CComment