pws biala podlaskaInstytut Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej otwiera nabór na nowy kierunek – Fizjoterapia. Studia licencjackie (I stopnia) prowadzone będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.Jak podaje uczelnia, kierunek Fizjoterapia ma wyposażyć studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku; wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych; pracy w zespołach medyczno-rehabilitacyjnych (w tym planowania modelu rehabilitacji) oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Uzyskają oni uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia, takich jak:
- szpitale o różnym profilu,
- specjalistyczne przychodnie,
- gabinety rehabilitacyjne,
- zakłady przyrodolecznicze,
- sanatoria,
- gabinety odnowy biologicznej,
- sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
- firmy farmaceutyczne,
- ośrodki sportowo-rekreacyjne,
- ośrodki dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
- specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo,
- szkolnictwo wyższe i medyczne studia zawodowe (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

PSW w Białej Podlaskiej w swojej ofercie edukacyjnej posiada już 17 kierunków i 34 specjalności. Rekrutację na rok akademicki 2013/2014 rozpoczęła na początku kwietnia.

Komentarze obsługiwane przez CComment