viamoda industrialViamoda Industrial uruchomia studia podyplomowe pt. Biznes w Dizajnie. Studia są adresowane do osób zamierzających nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, ale również chcących zarabiać na swoim talencie.

Studia podyplomowe "Biznes w Dizjanie" to przede wszystkim szansa na uczynienie z własnego hobby czy pasji miejsca pracy zawodowej i źródła osobistej satysfakcji. Można tego dokonać poprzez nabycie unikalnych kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy we własnej firmie i na własny rachunek. Stanie się to możliwe ze względu na zdecydowanie praktyczną i nowatorską formułę kształcenia na podyplomowych studiach w VMI.

Zajęcia będą prowadzone od marca br. w kameralnych grupach liczących ok. 20 osób. W trosce o najwyższą, jakość kształcenia VMI wprowadziła limity miejsc na roku.
 
O przyjęcie na studia podyplomowe "Biznes w Dizajnie" mogą się ubiegać absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia dowolnego kierunku, zwłaszcza absolwenci i absolwentki kierunków nauk społecznych i humanistycznych oraz kierunków inżynierskich związanych z różnymi dziedzinami produkcji przemysłowej. Istotny warunek jest jeden.

Przede wszystkim oferta ta kierowana jest zwłaszcza do osób o oryginalnej, kreatywnej osobowości oraz predyspozycjach i wrażliwości artystycznej.

Kierowania studiami podjął się Paweł Georgica, dziekan Wydziału w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. na kierunku socjologia, dr hab. nauk humanistycznych.

www.vmi.edu.pl
facebook.com/viamodaindustrial

Komentarze obsługiwane przez CComment