Prof. Leszek Pacholski, były rektor Uniwerystetu Wrocławskiego, w odpowiedzi na wymagania rynku pracy chce dokonać zmian w ramach studiów informatycznych. Instytut Informatyki ma bowiem kształcić osoby, które spełniają oczekiwania rynku i pracodawców.
 

Zdając sobie sprawę z problemów, z jakimi niekiedy zmierzyć muszą się studenci, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie się liczby studentów kończących studia, prof. Pacholski widzi konieczność wprowadzenia pewnych zmian. Coraz częściej dochodzi bowiem do sytuacji, w których studenci rezygnują z nauki w trakcie studiów bądź też po uzyskaniu dyplomu studiów licencjackich. 

Opieka tzw. tutorów, czyli młodszych pracowników naukowych instytutu, którzy opiekowaliby się grupą kilku studentów, miałaby pomóc młodym studentom w problemach, jakie mogą napotkać w trakcie studiów. Sami absolwenci przyznają, że opieka takowych tutorów pomóc mogłaby im w zmierzeniu się chociażby z trudniejszymi egzaminami, które niejednokrotnie doprowadziły do rezygnacji ze studiów zdolnych studentów.

Koniecznym jest także podjęcie zmian, które mają na celu wprowadzenie studentów do umiejętnego przekładania wiedzy teroetycznej na praktykę. Udział studentów w projektach zlecanych Instytutowi Informatyki przez firmy zewnętrzne ma również pomóc im opanować materię, która często podczas egzaminów jest ciężką do przyswojenia. To bowiem praktyczne umiejętności decydują o pozycji absolwenta na rynku pracy.

Propozycje zmian prof. Pacholskiego mają zwiększyć atrakcyjność absolwentów Instytutu Informatyki w oczach pracodawców.

Źródło: Gazeta Praca. 

Komentarze obsługiwane przez CComment