×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
phoca thumb s kasaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju 8 marca b. r.  ogłosiło IV edycję konkursu, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Pula środków przeznaczonych na projekty wyłonione w tegorocznym konkursie to 200 mln zł.
 
Realizowany od 2008 r. program kierunków zamawianych to nie tylko dofinansowanie uczelni, ale także bezpośrednie wsparcie dla studentów. W ramach uatrakcyjniania kształcenia pieniądze przeznaczane są m.in. na programy wyrównawcze adresowane do studentów I roku oraz na motywacyjne stypendia dla najlepszych w wysokości nawet 1000 zł miesięcznie. Wyłonione w konkursie uczelnie otrzymają również dodatkowe środki na:
- unowocześnienie programów studiów,
- zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów,
- kursy i staże odbywane u potencjalnych pracodawców,
- wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom,
- udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych.

Lista kierunków zamawianych, obejmująca w ubiegłorocznych konkursach automatykę i robotykę, biotechnologię, budownictwo, chemię, energetykę, fizykę i fizykę techniczną, informatykę, inżynierię materiałową, inżynierię środowiskową, matematykę,  mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę, ochronę środowiska i wzornictwo, poszerzona została w tym roku o dwa specjalistyczne kierunki: inżynierię chemiczną oraz technologię chemiczną i procesową.
Oprócz studiów na wymienionych kierunkach absolwenci szkół średnich mogą wybierać także makrokierunki, kierunki unikatowe i studia międzykierunkowe z dziedziny nauk ścisłych.

Konkurs, organizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczony jest dla szkół wyższych posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na  kierunkach zamawianych.
Wnioski można składać do 13 kwietnia 2012 r

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Komentarze obsługiwane przez CComment