×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

wshumanitas logoWyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  realizuje projekt „Inżynier z Humanitas” współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 4.1.1.Głównym celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia 270 studentów poprzez uruchomione nowych kierunków studiów, zakup sprzętu ułatwiającego studiowanie osobom niepełnosprawnym oraz  rozszerzenie oferty e-learning`owej.


W ramach projektu studenci będą mogli studiować na nowym kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia inżynierskie I-go stopnia) oraz w ramach specjalności: język techniczny i biznesu na kierunku Filologia angielska (studia I-go stopnia).
Absolwent kierunku BHP będzie spełniał wymagania stawiane przed doradcami i administratorami systemów bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa i będzie mógł stać się ekspertem z dziedziny zasad i procedur ochrony pracy obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwenci filologii angielskiej będą mogli pracować w charakterze tłumacza dokumentów biznesowych zawierających słownictwo techniczne, tłumacza firmowych konferencji i sympozjów specjalistycznych, prowadzących sprawy z zakresu kontaktu firmy o jej otoczeniem międzynarodowym.

Uczestnicy projektu zyskują wiele korzyści, w tym m.in.:
-obniżkę z tytułu czesnego i innych opłat dot. kształcenia (oszczędność wynosi ponad 7000 zł),
-bezpłatne konspekty i podręczniki do wybranych przedmiotów,
-możliwość realizacji części zajęć w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Obecnie trwa rekrutacja na kierunki dofinansowane. Dokumenty będą przyjmowane do 2 marca 2012 r.
Więcej informacji o projekcie – www.humanitas.edu.pl/dofinansowane

Komentarze obsługiwane przez CComment