pejk1Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła pilotażowe badania na grupie 4 tys. swoich absolwentów roku 2009 i 2010, z których jednoznacznie wynika, że wielokierunkowość wcale nie jest kluczem do sukcesu w pracy zawodowej.

Co piąty badany (20,4%) jest absolwentem więcej niż jednego kierunku studiów. Z analizy badań można wywnioskować, że ilość otrzymanych dyplomów nie była czynnikiem istotnie wpływającym na status edukacyjny, czy zawodowy respondentów. Badani jednocześnie podkreślili, że najważniejsze w zdobyciu zatrudnienia są umiejętności interpersonalne (37%), motywacja do pracy (36%) i ex aequo rekomendacja i polecenie przez innych oraz doświadczenie zawodowe (32%).

Na pytanie o zgodność wykonywanej pracy ze skończonymi kierunkami studiów najwięcej, bowiem 44% absolwentów nauk matematyczno-przyrodniczych potwierdziło taką kompatybilność, następnie 28% absolwentów nauk humanistyczno-filologicznych i tylko 25% kierunków społeczno-politologicznych.

Ponadto, 40% absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych zdecydowanie uważa wybór swojego kierunku studiów za trafny, takiego samego zdania jest nieco ponad 25% badanych z kierunków humanistyczno-filologicznych i 20% społeczno-politologicznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment