agh-logo1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uruchomiła studia doktoranckie prowadzone pod auspicjami Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, działającej w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). 


Przypomnijmy, że od 16 grudnia 2009 roku AGH jest koordynatorem jednego  z Węzłów Wiedzy i Innowacji (KIC - Knowledge and Innovation Community), zajmującego się czystymi technologiami węglowymi. W skład polskiego konsorcjum, oprócz Akademii, wchodzą również m.in. Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla czy firma Tauron Polska Energia S.A. Głównym celem polskiego Węzła, wchodzącego w skład międzynarodowego konsorcjum InnoEnergy, jest praca nad zwiększeniem efektywności energetycznej elektrowni węglowych i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania węgla.
 

Pierwsza edycja międzynarodowych studiów doktoranckich o nazwie „Clean Coal Technologies” wystartowała pod koniec 2011 roku. Przyjętych na nie zostało jedenastu młodych badaczy (w tym dwóch  z Chin). Studia prowadzone są w całości w języku angielskim, a doktoranci swoje badania prowadzić będą nie tylko w Krakowie, ale także w partnerskich ośrodkach w Grenoble, Karlsruhe czy Sztokholmie. Program studiów nastawiony jest – poza pracą naukową – na rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości. Podejmowane przez doktorantów zagadnienia badawcze związane będą m.in.  z tematyką usuwania rtęci z gazów spalinowych w zakładach energetycznych, tworzeniem nowych materiałów dla ogniw paliwowych czy gazyfikacją węgla. Każdy ze słuchaczy odbędzie także kilkumiesięczny staż przemysłowy w partnerskich firmach skupionych wokół Węzła Wiedzy i Innowacji.  
 

Ubiegłoroczny budżet na badania w ramach koordynowanego przez AGH Węzła Wiedzy i Innowacji wynosił ok. 10 mln euro. W tym roku zwiększy się on do ok. 19 mln euro, a w ramach prowadzonych dzięki tym funduszom badań naukowcy zajmą się m.in. tworzeniem nowych materiałów dla poprawienia efektywności energetycznej elektrowni czy kwestią bezpiecznego magazynowania energii.eit logo

Komentarze obsługiwane przez CComment