×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

politechnika-warszawskaW czasach, kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, największym atutem na rynku pracy jest elastyczność i otwartość na nowe wyzwania. Co zrobić, jeżeli początkowo wybrane studia okazują się mało perspektywiczne? Jakie możliwości uzupełnienia lub podnoszenia kwalifikacji oferuje dziś rynek edukacyjny?


Nie jest tajemnicą, że w pewnych dziedzinach uczelnie kształcą zdecydowanie więcej specjalistów, niż rynek jest w stanie zaoferować miejsc pracy. Rodzi to konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji niemal natychmiast po zakończeniu pierwszego etapu edukacji. Dotyczy to nie tylko absolwentów kierunków teoretycznych, ale również związanych z mało wyspecjalizowanymi kierunkami biznesowymi.

Astronom w biznesie...

Absolwenci kierunków teoretycznych – na przykład astronomii czy też fizyki - są często zmuszeni do poszukiwania nieco bardziej przyziemnych punktów oparcia dla swojej kariery zawodowej. Dzięki dwustopniowemu systemowi kształcenia (tzw. system boloński) zyskali większe możliwości mobilności naukowej i zawodowej.

W trakcie studiów I stopnia studenci zdobywają wiedzę ogólną, która pozwala im później skorygować plany zawodowe i edukacyjne pod kątem trendów rynkowych. W ten sposób, mogą uzyskać z danego kierunku stopień licencjata, a na kolejne dwa lata zmienić kierunek. Najlepiej na taki, który daje większe prawdopodobieństwo zdobycia dobrze płatnej posady.

Dzisiejszy system edukacji umożliwia więc zdobycie wiedzy i dyplomu zupełnie nowego kierunku, który może nawet daleko odbiegać od wiedzy zdobytej podczas studiów licencjackich lub inżynierskich. W ten sposób, dzięki studiom II stopnia można zyskać ciekawą i atrakcyjną na rynkę specjalizację, bez potrzeby rozpoczynania drugiego kierunku lub kształcenia podyplomowego.

... a matematyk – w laboratorium

Do takiego podejścia do kwestii wyboru studiów zachęca dr inż. Maciej Ławryńczuk, który odpowiada za właśnie uruchomione bezpłatne studia II stopnia „Automatyka i Robotyka" w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. – Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Trendy potrafią zmieniać się nawet co 2-3 lata. Dlatego po studiach I stopnia warto sprawdzić, czy wciąż mamy szansę na pracę. Jeżeli trend jest dla nas niekorzystny, nie wahajmy się, spróbujmy poszukać czegoś, co może zapewnić nam stabilne zatrudnienie.

Co więcej, uczelnia świadomie kieruje swoją ofertę także do absolwentów kierunków nawet dość odległych, którzy chcą się przekwalifikować – Nasza Automatyka i Robotyka daje szansę na zdobycie wiedzy bardzo teraz na rynku poszukiwanej. Jesteśmy otwarci zarówno na absolwentów studiów I stopnia automatyki i specjalności pokrewnych, jak i absolwentów innych kierunków, którzy chcą przekwalifikować się i dzięki temu zwiększyć szansę znalezienia atrakcyjnej pracy – dodaje Ławryńczuk.

O kierunku automatyka i robotyka

Studia II stopnia Automatyka i Robotyka w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej skierowane są do absolwentów studiów I stopnia automatyki i specjalności pokrewnych (np. elektronika, chemia, fizyka) oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą przekwalifikować się.

Absolwenci nowego kierunku zyskają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie: analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki; sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Będą również biegli w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.

Studia są bezpłatne, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Długość studiów jest zależna od przygotowania kandydatów. Przewidziany limit miejsc – 30 osób.

Więcej informacji na temat nowego kierunku: www.automatyka-robotyka.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment