W poniedziałek, 24 maja 2010 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego otrzymają dofinansowanie na realizację „kierunków zamawianych” – strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. Celem rządowego programu jest zachęcenie młodzieży do częstszego wyboru studiów technicznych. Ci, którzy na zamawianych kierunkach osiągną najlepsze rezultaty, będą mogli otrzymywać miesięcznie nawet 1000 złotych stypendium.


W 2010 roku na program kierunków zamawianych rząd przeznaczył ponad 200 mln zł. Do II edycji programu wpłynęły 263 projekty, spośród których pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 80 wniosków. Liderami konkursu są dwie uczelnie techniczne: Politechnika Śląska w Gliwicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 43 mln zł na realizację 6 projektów, natomiast Politechnika Krakowska w swoich 4 projektach została dofinansowana łączną kwotą 19 mln zł.
 
Na ogłoszonej w poniedziałek liście znalazły się kierunki:
1.automatyka i robotyka,
2.biotechnologia,
3.budownictwo,
4.chemia,
5.energetyka,
6.fizyka/ fizyka techniczna,
7.informatyka,
8.inżynieria materiałowa,
9.inżynieria środowiska,
10.matematyka,
11.mechanika i budowa maszyn,
12.mechatronika,
13.ochrona środowiska,
14.wzornictwo

Oto zestawienie uczelni, które otrzymały dofinansowanie na zamawiane kierunki.
 
Automatyka i robotyka
1.
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
I
2.
Politechnika Opolska
I
3.
Politechnika Śląska
I/II
Biotechnologia
1.
Uniwersytet Śląski
I/II
2.
Uniwersytet Wrocławski
I
Budownictwo
1.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
I
2.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
I
3.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
I/II
4.
Politechnika Opolska
I
5.
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 
Chemia
1.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
I/II
Energetyka
1.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
I
Fizyka/Fizyka Techniczna
1.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
I/II
2.
Uniwersytet Wrocławski
I
Informatyka
1.
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
I
2.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
I
3.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
I
4.
Politechnika Opolska
I
5.
Politechnika Poznańska
I/II
6.
Politechnika Śląska
I/II
7.
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
I/II
8.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
II
9.
Uniwerytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
I
10.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
I/II
11.
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
I
12.
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
I
13.
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
I
Inżynieria materiałowa
1.
Politechnika Poznańska
I
Inżynieria środowiskowa
1.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
I/II
2.
Politechnika Opolska
I
3.
Politechnika Śląska
I
4.
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
I
Matematyka
1.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
I/II
2.
Politechnika Łódzka
II
3.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
II
Mechanika i budowa maszyn
1.
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
I/II
2.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
I
3.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
I
4.
Politechnika Opolska
I
5.
Politechnika Poznańska
I
6.
Politechnika Śląska
I/II
Mechatronika
1.
Politechnika Opolska
I
Ochrona środowiska
1.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
I
2.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
I/II
Wzornictwo
1.
Politechnika Łódzka
I
2.
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
I
Makrokierunki
1.
Uniwersytet Warszawski – Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
I
2.
Uniwersytet Warszawski – Inżynieria nanostruktur
I
Unikatowe
1.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Fizyka medyczna
I/II

Komentarze obsługiwane przez CComment