Od roku akademickiego 2011/2012 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu rozpoczyna nabór na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie – I stopnia.  
Kierunek Gospodarka przestrzenna – specjalność Urbanistyka i planowanie przestrzenne, gwarantuje nabycie umiejętności projektowania przestrzeni w skali urbanistyczno – architektonicznej oraz umożliwia uczestniczenie we wszystkich formach i zakresach planowania przestrzennego. Przygotowuje do prowadzenia polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej na wszystkich szczeblach zarządzania, prognozowania i projektowania nowoczesnych systemów komunikacyjnych oraz rozwoju infrastruktury technicznej osiedli, miast i regionów. Studia w tej specjalności kształtują umiejętność opracowania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, podejmowania działań z zakresu gospodarki gruntami, dostarczają wiedzę z podstaw geodezji i kartografii, przygotowują do wykonywania opracowań planistycznych zgodnie z przepisami prawa.
 
Autorskie, interdyscyplinarne i nowoczesne programy specjalności „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” są opracowane oraz realizowane przez doświadczonych, uprawnionych urbanistów-architektów, projektantów czynnych zawodowo, laureatów prestiżowych, krajowych i zagranicznych konkursów, z wieloletnią praktyką dydaktyczną. Programy te umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach magisterskich, także na kierunku Architektura.
 
Absolwenci zdobywają atrakcyjny w wielu krajach zawód inżyniera urbanisty, a po 2-letniej praktyce mogą otrzymać projektowe uprawnienia urbanistyczne (członkostwo w Izbie Urbanistów).

Komentarze obsługiwane przez CComment