up_logoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację „kierunków zamawianych” – strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. Wśród zwycięskich uczelni znalazł się projekt Uniwersytetu Pedagogicznego „Ku przyszłości – zwiększenie liczby absolwentów informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2010 i zakończy się 30 września 2015 r., co oznacza, że obejmie studentów z trzech rekrutacji na studia – z roku 2010, 2011 i 2012.

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku Informatyka dzięki uatrakcyjnieniu studiów. UP wprowadziło motywacyjny system stypendialny, który nie wyklucza pobierania standardowego stypendium naukowego. Aż 50 studentów, w zależności od wyników w nauce i aktywności na studiach, otrzyma po 1 000 lub 500 zł miesięcznie już od pierwszego roku nauki.

Dla studentów, którzy potrzebują wyrównania poziomu wiedzy z zakresu matematyki i informatyki do poziomu wykładanego na uczelni, w projekcie przewidziano zajęcia wyrównawcze, do których zostanie zakwalifikowanych 60% studentów pierwszego roku.

Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia poprzez organizację zajęć specjalizacyjnych w mobilnym laboratorium ćwiczeniowo-badawczym umożliwia jednocześnie specjalizację w jednej z trzech proponowanych specjalizacji:

Administracja Systemami Informatycznymi - skoncentruje się wokół zaawansowanych technik zarządzania systemami informatycznymi, w szczególności systemami sieciowymi, projektowaniem, wdrażaniem oraz administracją rozbudowanych systemów bazodanowych.

Multimedia i Technologie Internetowe - zapewni absolwentom wszechstronną znajomość najnowszych technologii multimedialnych, w szczególności zorientowanych wokół usług sieciowych - tworzenia dynamicznych serwisów internetowych, projektowania, wdrażania i administrowania usługami internetowymi, profesjonalnym zastosowaniem grafiki oraz animacji komputerowej.

Przedsiębiorczość w sektorze IT - przygotuje absolwenta do uruchomienia i efektywnego prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, skupiając się na przekazaniu praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, księgowości, ekonomiki, prawa gospodarczego.

Podniesienie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy mają zapewnić płatne staże w firmach informatycznych. W pierwszym miesiącu VI semestru 40% najlepszych studentów każdego rocznika zostanie oddelegowanych na praktykę zawodową, której profil zostanie dobrany pod kątem wybranej specjalizacji. Wielkość wypłat dla stażystów skalkulowano w oparciu o minimalną płacę brutto na rok 2010 i wyniesie 1314,70 zł.

Uniwersytet Pedagogiczny planuje zwiększenie liczby dziewcząt podejmujących i kończących studia informatyczne. W tym celu przeprowadzone będą specjalne akcje promocyjne organizowane przy współpracy z Kołem Naukowym Informatyków. Studenci będą przekonywać koleżanki, że informatyk – mężczyzna to stereotyp i kobiety nie tylko mają takie same możliwości w zakresie studiów informatycznych jak płeć przeciwna, ale z racji licznych uzdolnień i większej pracowitości – są predysponowane do pracy na stanowisku informatyka.

Projektodawca przewidział dofinansowanie działalności Koła, w tym między innymi organizację seminariów, uczestnictwo studentów w konferencjach i targach informatycznych. Zadbał również o rozwój umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole – studenci będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez psychologów i doradców zawodowych.

Informatyka to jeden z tzw. kierunków horyzontalnych – badania prowadzone przez polskie i europejskie instytuty badające rynek pracy oraz firmy head hunterskie wskazują, że specjaliści z tej branży są (i przez długie lata będą) jednymi z najbardziej poszukiwanych fachowców. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, świadom tego stanu rzeczy, przygotował znakomitą ofertę dla młodych ludzi, którzy racjonalnie i odpowiedzialnie myślą o przyszłości.

Komentarze obsługiwane przez CComment