phoca_thumb_s_krakow2Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uruchamia od nowego roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia z socjologii nową specjalność: socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje.  
 
Potrzeba powołania nowej specjalności - jak czytamy na stronie internetowej uczelni - wiąże się z faktem, iż we współczesnym świecie rośnie znaczenie multidyscyplinarnej wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju gospodarki, o skutecznych sposobach regulowania konkurencji, konfliktów i nierówności społecznych. O sukcesie lub niepowodzeniu w globalnej gospodarce opartej na wolności handlu, przepływie kapitału i ludzi, w coraz większym stopniu decydują czynniki kulturowe i warunki lokalne. Pieniądze, surowce, technologie i maszyny wszędzie są jednakowe. Ludzie: ich postawy i nawyki, umiejętności porozumiewania się i współpracy, ich wzajemne zaufanie, zdolności organizacyjne i kreatywne są różne. Te różnice decydują o tym, że jedne narody osiągają wysoką jakość życia, a inne cierpią ubóstwo i zacofanie.
 
Socjologia ekonomiczna jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów zdolnych do analizowania warunków społecznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, potrafiących wspomagać zbiorowości, przedsiębiorstwa, pracodawców i pracowników w rozwiązywaniu problemów, które napotykają w efektywnym gospodarowaniu.
 
Na studentów nowej specjalności czekają zajęcia praktyczne, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych w zakresie m.in. analizowania społecznych mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości, rozwijania metod opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych społeczności terytorialnych, poznawania podstaw ekspertyzy i odpowiedzialnego doradztwa społecznego i gospodarczego.
 
PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

Komentarze obsługiwane przez CComment