ul_logoWraz z początkiem roku akademickiego 2009/2010 Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet otwiera Międzynarodowe Gender Studies: magisterskie studia II stopnia na kierunku „stosunki międzynarodowe”. Studia są prowadzone w języku angielskim, w trybie dziennym i zaocznym.

Międzynarodowe Gender Studies (MGS) to wysokiej jakości program skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami tożsamości społeczno-kulturowej, obywatelstwa, mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych, zjawiskami migracji we współczesnym świecie, problematyką wojny i przemocy, wzajemnymi zależnościami pomiędzy płcią, rasą, etnicznością i klasą społeczną oraz rolą mediów i kultury w życiu międzynarodowym. Studia są prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przez Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet (ON-BPK), który powstał, jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, w roku 1992 i odtąd prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Lindleya 5a, I piętro, pokój 40) oraz odwiedzenia naszej strony internetowej:

Komentarze obsługiwane przez CComment