phoca_thumb_s_laptopyOkoło 400 studentów dwóch największych szczecińskich uczelni - Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - ma szansę skorzystać z programu kierunków zamawianych.
 
Studenci uczelni mogą liczyć na tysiączłotowe stypendia przez kilka lat nauki. US i ZUT wzięły udział w konkursie resortu nauki i otrzymały granty ze środków unijnych na realizację programów. Konkurs wg zamierzeń resortu ma na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych, matematycznych oraz informatycznych. 
 
Projekt US pod nazwą "Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne" w rankingu projektów uczelni znalazł się na drugim miejscu, za Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczecińska uczelnia otrzyma blisko 8 mln zł, które przeznaczy m.in. na stypendia dla 50 proc. studentów wybierających takie kierunki jak zastosowanie matematyki, analityka procesów gospodarczych czy fizyka biomedyczna. Pieniądze będą przeznaczone także na doposażenie i unowocześnienie pracowni - poinformował w środę rektor US prof. Waldemar Tarczyński.
 
Jak dodał, podczas studiów studenci otrzymają stypendium już od pierwszego roku studiów. Na pierwszym roku kryterium jego przyznawania będzie świadectwo maturalne. W kolejnych latach o przyznaniu świadczenia będą decydować wyniki w nauce.
 
Studenci biorący udział w projekcie będą mieli zagwarantowane zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, będą uczestniczyć w warsztatach praktycznych organizowanych z pracodawcami, wyjeżdżać do znanych ośrodków naukowych w kraju i za granicą i odbywać praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach informatycznych i finansowych - podkreślił rektor.
 
Uczelnia liczy, że dzięki programowi przyjmie na mało popularne dotychczas kierunki ok. stu studentów.
 
Chcemy być w regionie bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia matematyki stosowanej. Mamy ku temu możliwości - podkreślił prof. Tarczyński. Jak wyjaśnił, wydziały matematyczno-fizyczne rekrutują zazwyczaj mało studentów, a to oznacza duże koszty ich utrzymania.
 
Natomiast ZUT, który otrzymał 11 mln zł, liczy na ok. 300 studentów, którzy podejmą naukę na kierunkach zamawianych takich jak: automatyka i robotyka, informatyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn czy mechatronika.
 
Polskie uczelnie otrzymają od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 380 mln zł na realizację programu kierunków zamawianych. Pieniądze zostaną wykorzystane przez uczelnie na realizację blisko 60 projektów. 
 
źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment