phoca_thumb_s_uw-logo1Stypendia studenckie, kursy wyrównawcze z przedmiotów ścisłych i nowa specjalizacja - biotechnologia medyczna - te inwestycje na Uniwersytecie Warszawskim zostaną sfinansowane w ramach programu kierunków zamawianych, prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy wydziały warszawskiej uczelni - fizyki, chemii i biologii - otrzymają w sumie ponad 12 milionów złotych.
 
Jak informuje UW, najwyższą kwotę - ponad 6,5 mln złotych - otrzyma Wydział Chemii. W ramach projektu "Uatrakcyjnienie studiów na kierunku chemia, zwiększenie liczby studentów i poprawienie ich pozycji na rynku pracy" specjalne stypendia w 2010 roku otrzyma 50 najlepszych studentów. W następnych latach liczba będzie wzrastała o kolejne 50 osób. 
 
Studenci I roku będą mogli skorzystać również z zajęć wyrównawczych z matematyki, chemii oraz fizyki i programu trzytygodniowych praktyk studenckich, które odbędą się m.in. w instytucjach naukowo-badawczych i firmach farmaceutycznych. Ponadto 50 studentów będzie mogło uczestniczyć w indywidualnych, dodatkowych laboratoriach prowadzonych na wydziale.
 
Wydział Fizyki zostanie dofinansowany kwotą ponad 4 mln 700 tys. złotych. Stypendia otrzymają studenci fizyki, którzy rozpoczną studia I stopnia w 2009 roku lub studia II stopnia w 2010 roku. "Wydział zorganizuje także kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku, z których skorzysta ponad 300 osób. Dzięki programowi +Skorzystaj z mojej pracy+ blisko 40 studentów będzie mogło zdobyć wiedzę specjalistyczną, w ramach autorskich zajęć prowadzonych przez wykładowców wydziału. Program będzie realizowany w ramach sześciu pracowni licencjackich" - podaje UW.

Podczas zaproponowanych zajęć studenci będą mogli zaprojektować interaktywne zestawy eksperymentalne, stworzyć programy symulujące działanie eksponatów oraz współtworzyć internetowy podręcznik fizyki, dostępny także dla osób niewidomych.
 
Wydział Biologii otrzymał ponad 680 tys. złotych na uruchomienie specjalizacji "Biotechnologia medyczna". "Studenci, którzy wybiorą +biotechnologię medyczną+, zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. epidemiologii, diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, farmakognozji oraz patogenezy chorób pasożytniczych" - informuje uczelnia.
 
 
Połowa studentów I roku specjalizacji, czyli 10 osób, będzie uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych z matematyki. Program stypendialny obejmie 1/5 studiujących z najlepszymi wynikami w nauce. Za otrzymane pieniądze wydział kupi specjalistyczny sprzęt i materiały laboratoryjne, zorganizuje studenckie staże wakacyjne w firmach biotechnologicznych i biomedycznych.
 
"Kierunki zamawiane" finansowane są z unijnego programu operacyjnego "Kapitał Ludzki". W tej edycji programu MNiSW pozytywnie oceniło 59 projektów. Otrzymają one dofinansowanie w ramach programu. Resort przeznaczy na ten cel 370 mln zł. EKR
 
PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment