phoca_thumb_s_absolwenciW ubiegłym roku na kierunkach zamawianych rozpoczęło naukę ponad 2000 studentów. Połowa z nich otrzymała stypendia w wysokości 1000 zł. Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" ma w tym roku swoją kontynuację.
 
 Pierwotnie, w ramach tegorocznej edycji konkursu, zaplanowano realizaję 27 projektów. Ministerstwo ogłosiło jednak wzrost budżetu do 370 mln zł. i realizację wszystkich zaakceptowanych projektów - 59 na 42 uczelniach.    
 
Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.
Konkurs projektów wyłonił uczelnie, które w roku akademickim 2009/2010 w ramach kierunków zamawianych będą prowadzić kształcenie na następujących kierunkach/specjalnościach:
Aby podnieść atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych uczelnie organizują dla studentów min. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów.
 
Uczelnie biorące udział w projekcie oferują nauczanie metodą e-learningu, finansują udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych, mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, informatycznych, laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są znani profesorowie z zagranicy. 
  
źródło MNiSW

Komentarze obsługiwane przez CComment