phoca_thumb_s_zlotowaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Kwotę 200 mln złotych powiększono o 170 mln złotych, co pozwoli zrealizować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Pierwotnie miało być sfinansowanych 27 projektów na 21 uczelniach, ale w efekcie uda się zrealizować łącznie 64 projekty na 42 uczelniach. Programem objętych zostanie już w tej edycji dodatkowo nawet 10 tysięcy studentów.
 
- Cieszę się, że udało nam się uzyskać dodatkowe środki na program kierunków zamawianych, co pozwoli na sfinansowanie wszystkich najlepszych projektów. Zainteresowanie uczelni, a przede wszystkim przyszłych studentów jest tak duże, że bardzo zależało nam na możliwości uruchomienia już teraz jak największej ilości projektów w całej Polsce. To ogromna szansa dla młodych ludzi, podejmujących w tym czasie ważną życiową decyzję o wyborze kierunku kształcenia - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Program "kierunków zamawianych" uruchomiony został pilotażowo w październiku 2008 roku. Łączny budżet do 2013 roku wynosi 1,5 mld złotych. Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy absolwentów kierunków technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Najlepsi studenci, nawet 50 procent na roku, może otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1000 zł.
 
Lista projektów i uczelni, które otrzymały fundusze już w pierwszej turze dostępna na http://www.studia.net/kierunki-zamawiane/1219-kierunki-zamawiane-lista-dofinansowanych-uczelni
 
Oto lista uczelni, którym dzięki dobrze ocenionym projektom i zwiększonemu budżetowi, uda się prowadzić kierunki zamawiane:
 
28. PWSZ w Tarnowie - "PUK M@tematyka PLUS - Program Uatrakcyjniania Kształcenia na kierunki Matematyka z pakietem językowym"
29. PWSZ w Tarnowie - "PUK Chemi@ PLUS - Program Uatrakcyjniania Kaształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym"
30. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - "Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w
Szczecinie"
31. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie - "Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane"
32. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza - " Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska"
33. Uniwersytet Gdański - "Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiększenie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS)"
34. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - "Studiowanie budownictwa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania Twoją szansą na lepszą przyszłość"
35. Uniwersytet Łódzki - "Zwiększenie liczby studentów na kierunkach Matematyka i Informatyna na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ"
36. PWSZ im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu - "Wzrost liczby studentów kierunków technicznych kluczem do rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy"
37. Politechnika Białostocka - "Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej na kierunkach: mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej"
38. Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy - "Inżynier - specjalista ochrony środowiska potrzebny od zaraz"
39. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu - "Inżynieria środowiska szansą na zawód z przyszłością"
40. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - "Informatyka - kompetencje dla rozwoju"
41. Uniwersytet Warszawski - "Uatrakcyjnienie studiów na kierunku chemia Uniwersytetu Warszawskiego, zwiększenie liczby studentów i poprawienie ich pozycji na rynku pracy"
42. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu - "Mechanika i budowa maszyn szansą na zawód z przyszłością"
43. Politechnika Gdańska - "Inżynieria materiałowa - przyszłość gospodarki"
44. Uniwersytet Medyczny w Łodzi - "Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia specjalność Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi"
45. Uniwersytet Opolski - "Poprawa atrakcyjności studiowania kierunku chemia w Uniwersytecie Opolskim"
46. Politechnika Białostocka - "Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej"
47. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - "Informatyka, Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości"
48. Politechnika Koszalińska - "Inżynier Pilnie Poszukiwany"
49. PWSZ w Krośnie - "Silna kadra inżynierska - wsparcie studentów kierunków zamawianych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie"
50. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu - "Dbamy o tradycję - budujemy nowocześnie. Program wsparcia kierunku budownictwo WSZiA w Zamościu"
51. Uniwersytet Warszawski - "Otwarcie i realizacja specjalności "biotechnologia medyczna" na kierunki biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego"
52. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - "Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku informatyka"
53. PWSZ w Nowym Sączu - "Inżynier mechatroniki - napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki"
54. Uniwersytet w Białymstoku - "Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy"
55. Politechnika Gdańska - "Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej"
56. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach - "Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy"
57. Politechnika Częstochowska - "Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych"
58. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - "Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"
59. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach - "grantPROGRES - Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki"
60. Uniwersytet Warszawski - "Informatyka na UW: doświadczenie+jakość+potencjał= wysokiej jakości absolwenci"
61. Uniwersytet Rzeszowski - "EDISON - wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku "Fizyka Techniczna"
62. Uniwersytet Warszawski - "Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim - studia atrakcyjne i przyjazna"
63. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - "Rozwój Studiów chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
64. Politechnika Białostocka - "Zwiększenie potencjału absolwentóa Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy"
 
źródło: MNiSW

Komentarze obsługiwane przez CComment