phoca_thumb_s_pieniadze_100W piątek, 19 czerwca br., został rozstrzygnięty konkurs na realizację programu 'kierunków zamawianych'. Celem takich działań jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
 
Biorąc pod uwagę kwotę przewidzianą na dofinansowanie projektów w ramach konkursu - 200 mln PLN oraz budżety zaplanowane przez wnioskodawców, środki finansowe otrzymają tylko najlepsze projekty. Zgodnie z oceną ekspertów, do realizacji zostanie skierowanych 27 nawyżej ocenionych wniosków.
 
W stosunku do ubiegłego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzykrotnie zwiększyło budżet konkursu. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie Programem wśród uczelni (wpłynęło 170  projektów), Minister Barbara Kudrycka podejmie starania o zwiększenie puli budżetu, aby jeszcze w tej edycji kolejne uczelnie z listy mogły otrzymać dofinansowanie.
 
Przedstawiamy listę uczelni i tytuły projektów na które przyznano dofinansowanie:
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Kwotę 200 mln złotych powiększono o 170 mln złotych, co pozwoli zrealizować 59 pozytywnie ocenionych projektów. Zobacz dalszy ciąg listy uczelni.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment