Fizyka ekologiczna albo w skrócie Ekofizyka, to podejście do ekologii, opierające się na wykorzystaniu metod fizyki do badania wpływu człowieka na środowisko i jego ochronę.
Absolwenci kierunku będą przygotowani do zdobycia certyfikatów państwowych w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, wykonywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego, wykonywania operatów ochrony przed hałasem, wykonywania świadectw energetycznych i wiele innych wprowadzanych do polskich przepisów na mocy dyrektyw Unii Europejskiej. Z dyplomem w dziedzinie Ekofizyki można szukać zatrudnienia w różnych sektorach przemysłu i administracji państwowej, samorządów i firm lub jako pracownik naukowy rozwijający tę młodą dziedzinę wiedzy.
Agrobiotechnologia, czyli biotechnologia w rolnictwie jest tą częścią biotechnologii, która zajmuje się badaniami i wykorzystaniem uzyskanych rezultatów tych badań w hodowli zwierząt i roślin. Często przez studentów określana mianem zielonej biotechnologii. Kandydaci na ten kierunek winni interesować się biologią, genetyką oraz podstawami bioinżynierii.
Sonologia to nauka o brzmieniowych właściwościach materiału dźwiękowego, tworzywa artystycznego.
Celem tej koncepcji jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem nowych zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Te nowe postawy powinny być korzystne etycznie i społecznie dla lokalnej ludności.
Turystyka zrównoważona to każda forma aktywności turystycznej, która odbywa się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i społecznego, zapewnia długotrwałe zachowanie walorów naturalnych i kulturowych, jest sprawiedliwa i możliwa do zaakceptowania pod względem ekonomicznym oraz społecznym. Określenie to odnosi się do sposobu organizacji i funkcjonowania gospodarki turystycznej jako całości i oznacza wdrażanie przyjętych w skali międzynarodowej, jak i krajowej zasad zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania zasobami w turystyce. Rozwój turystyki zrównoważonej jest zintegrowany z miejscowym rozwojem gospodarczym, a działalność turystyczna z celami ochrony przyrody.
Dynamicznie rozwijający się rynek lotniczy w Polsce i na świecie oraz niedobór wyszkolonych kadr, dają gwarancję, że absolwenci znajdą ciekawą pracę w tej branży.
phoca thumb s zdjecie - archiwum ltmStarzejące się społeczeństwo, wszechobecne problemy cywilizacyjne, wieloaspektowe umiędzynarodowienie i problemy zdrowotne sprawiają, że rynek pracy wykazuje obecnie zapotrzebowanie na nowego typu pracowników. Czy dotychczas lekceważone studia staną się teraz modne?
phoca_thumb_s_iberystykaCo łączy Monikę Richardson, Ryszarda Schnepfa (ambasadora RP w Madrycie) i Carlosa Marrodana Casasa (tłumacza m.in. bestsellera „Cień wiatru”)? Wszyscy są iberystami i będą gośćmi stoiska Iberystyki w ramach Dnia Otwartego UW 16 kwietnia w BUWie (stoisko otwarte od 10 do 16). Na 11:20 zaplanowana jest wideokonferencja z Madrytem. Motywem przewodnim wydarzenia jest próba odpowiedzi na pytanie: Kim jest iberysta? Iberystyka co roku zajmuje jedną z kluczowych pozycji w rankingach popularności wśród kandydatów na studia (2010/2011: 5 miejsce, 2009/2010: 1 miejsce, 2008/2009: 1 miejsce, 2006/2007: 2 miejsce). Co decyduje o tak dużej i długotrwałej popularności? Prawdopodobnie bogactwo oferty edukacyjnej i różnorodność potencjalnych ścieżek zawodowych.
phoca_thumb_s_indeksIle jonów hydronowych znajduje się w 1cm sześciennych roztworu o pH=7,7? – oto jedno z pytań, na które odpowiadali w ubiegłym roku licealiści walczący o indeks Wydziału Chemicznego PG. Jakie zadania przyjdzie rozwiązać młodym w tym roku okaże się w sobotę, 26 marca. Do konkursu „Wygraj indeks” stanie 450 licealistów z całego regionu pomorskiego. Wszyscy, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów wygrywają indeks na Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
phoca_thumb_s_maturowoPrzebrnęliśmy wspólnymi siłami przez 2 obszerne tematy: „Zjednoczony kontynent – czyli o instytucjach i historii Unii Europejskiej” oraz „Stosunki międzynarodowe i problemy współczesnego świata”.
maturowo_konkursMaturowo zaprasza do udziału w konkursie . Zasady są bardzo proste, a nagrody atrakcyjne.
phoca_thumb_s_maturaJedną z najważniejszych części tegorocznych Targów Akademia jest cykl dziewięciu spotkań zaplanowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku i skierowany głównie do uczniów klas II i III. Tematem przewodnim będzie egzamin maturalny w 2011 i 2012 roku.
W poniedziałek, 24 maja 2010 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego otrzymają dofinansowanie na realizację „kierunków zamawianych” – strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. Celem rządowego programu jest zachęcenie młodzieży do częstszego wyboru studiów technicznych. Ci, którzy na zamawianych kierunkach osiągną najlepsze rezultaty, będą mogli otrzymywać miesięcznie nawet 1000 złotych stypendium.

 

Z początkiem marca na Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach ruszą nowe, dofinansowane studia podyplomowe „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Bankowym”.

phoca_thumb_s_up_logoUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uruchamia nowe studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od roku akademickiego 2011/2012 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu rozpoczyna nabór na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie – I stopnia.
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jeszcze w tym roku uruchamia rekrutację na studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na rok akademicki 2010/2011.
Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie dostaną 4 miliony złotych! Na uczelni ruszają kierunki zamawiane – mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn.
W dzisiejszym świecie nie da się uprawiać psychologii ignorującej kulturowe uwarunkowania psychiki. Jest to trend ogólnoświatowy i lawinowo narastający. W naszych czasach psychologia międzykulturowa jest koniecznością – mówią specjaliści z tej dziedziny. Czy rynek potrzebuje psychologów międzykulturowych?
W wysoko rozwiniętych społeczeństwach nieprawidłowe odżywianie stanowi częsty powód zachorowań. Dlatego dietetyka to dziedzina wiedzy, która z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Dostrzegają to również polskie uczelnie. Jedną z nich jest Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej z Poznania. Od października kształcić będzie specjalistów z tej właśnie dziedziny.
Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek PWSZ w Nysie o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Przewodniczący PKA wysoko ocenia koncepcję kształcenia, bazę materialną uczelni, a także kwalifikacje pracowników naukowo-dydaktycznych zaliczanych do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” otrzyma 4 mln złotych rządowego dofinansowania na rozwój studiów dziennych na kierunku Informatyka. Wniosek naszej Uczelni znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu kierunków zamawianych.
phoca_thumb_s_swpslogoPsychologia biznesu to nowa specjalność dostępna w ofercie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej od nowego roku akademickiego. Kandydaci mają do wyboru specjalizację z psychologii marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Program specjalności został opracowany przez Instytut Psychologii Ekonomicznej SWPS.
phoca_thumb_s_swpslogoMIASTO, METROPOLIE, SZTUKA to nowa specjalność kulturoznawcza w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej program został przygotowany z myślą o absolwentach kierunków humanistycznych I stopnia, którzy swoje życie zawodowe zamierzają realizować w dosłownej i symbolicznej przestrzeni miasta. Specjalność powstała we współpracy z Ośrodkiem Badań Przestrzeni Publicznej.
phoca_thumb_s_uek_logo1W tym roku w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest aż 16 kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia w tym 3 zupełnie nowe - Analityka Gospodarcza, Socjologia oraz Informatyka Stosowana. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni - Informatykę Stosowaną uruchamiamy dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej.   
up_logoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację „kierunków zamawianych” – strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. Wśród zwycięskich uczelni znalazł się projekt Uniwersytetu Pedagogicznego „Ku przyszłości – zwiększenie liczby absolwentów informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2010 i zakończy się 30 września 2015 r., co oznacza, że obejmie studentów z trzech rekrutacji na studia – z roku 2010, 2011 i 2012.
Zajmuje się niezliczonymi kulturami świata. Analizuje człowieka jako istotę społeczną i kulturową. Bada ruchy etniczne, narodowe, religijne oraz procesy globalizacji kultury. W dobie otwierania się społeczeństwa na wszelaką różnorodność, etnologia – bo o niej mowa, jest nauką niezwykle ważną, a specjaliści tej dziedziny pożądani na rynku pracy.
wsl_logoWyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu od nowego roku akademickiego kształcić będzie na studiach inżynierskich o specjalności „Inżynieria systemów logistycznych”. To nowa jakość na polskim rynku edukacji logistycznej! Nauka potrwa siedem semestrów. Rekrutacja na pierwszą edycję już ruszyła.
phoca_thumb_s_kudrycka13Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas konferencji prasowej ogłosiła konkurs na realizację „kierunków zamawianych” w nowym roku akademickim oraz uroczyście otworzyła Wirtualną Bibliotekę Nauki. W tym roku kierunkiem zamawianym mogą być także studia interdyscyplinarne.
W październiku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpocznie naukę ok. 60 studentów.
phoca_thumb_s_edu_slupkiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało rekrutację na studia w roku akademickim 2009/2010. Zobacz najpopularniejsze uczelnie i kierunki studiów.