uwm wnosRybactwo prowadzone na Wydziale Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to unikatowy kierunek studiów. W trakcie studiów inżynierskich i magisterskich studenci uczą się wszystkiego na temat współczesnej gospodarki rybackiej, sposobach ochrony naturalnego środowiska wodnego, a także turystyki i rekreacji. Dlaczego warto wybrać rybactwo?

Po pierwsze: kampus
Kampus kortowski to jedno z najpiękniejszych miasteczek akademickich w Polsce, położone nad dwoma jeziorami w sąsiedztwie naturalnego lasu – wyśmienite miejsce zarówno do nauki, jak i wypoczynku. Tutaj znajdują się akademiki, budynki dydaktyczne, biblioteka uniwersytecka, sieć sklepów, poczta, banki, księgarnie, bary szybkiej obsługi, stołówka oraz kluby studenckie. Nowoczesne zaplecze sportowe stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych. To tutaj odbywają się Kortowiada, czyli coroczne juwenalia UWM. W opinii studentów jest to tak wyjątkową impreza, że warto czekać na nią cały rok!

Po drugie: wyjątkowe studia
W oparciu o unikatowy program studiów uczelnia kształci ichtiologów – przedsiębiorczych młodych ludzi gotowych sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki rybackiej. Absolwenci biorą udział w produkcji zdrową żywność oraz istotnej z punktu widzenia ochrony środowiska, rekreacji czy turystyki. Obecnie rybactwo to także strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej, objęty wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych.

Po trzecie: jakość kształcenia
W 2015 roku program kształcenia na kierunku rybactwo Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie uzyskał wyróżniającą ocenę, przyznaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ocena ta to efekt posiadania najwyższej kategorii naukowej i pełnych praw akademickich w dyscyplinie rybactwo, wysoko wykwalifikowanej kadry o uznanym dorobku międzynarodowym, a także nowoczesnej bazy dydaktyczno-badawczej w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów tworzących Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

Po piąte: praktyka czyni mistrza
Program studiów obejmuje praktyki zawodowe przeprowadzane w najlepszych ośrodkach krajowych i zagranicznych zajmujących się akwakulturą i rybołówstwem oraz zajęcia o charakterze terenowym. Wszyscy studenci pragnący pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i łączyć ją z doświadczeniami praktycznymi, mogą uczestniczyć w działalności profilowanych kół naukowych jak:
  • Koło Naukowe Hydrobiologów i Rybaków,
  • Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO",
  • Naukowe Koło Akwarystów „LABEO".


Jak się dostać?

Kierunek rybactwo obejmuje studia I i II stopnia. W trakcie rekrutacji na studia inżynierskie brane są pod uwagę wyniki maturalne z trzech wybranych przedmiotów:
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka i astronomia,
  • geografia,
  • język obcy nowożytny,
  • język polski,
  • matematyka.


Na studia magisterskie są przyjmowani absolwenci pokrewnych kierunków z najlepszymi wynikami.

Więcej na temat programu studiów tego kierunku znajdziesz tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment