×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
logo agh1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Najpopularniejszym kierunkiem studiów wśród kandydatów na krakowską uczelnię była informatyka prowadzona Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Udział w rekrutacji na ten kierunek studiów wzięło 1125 osób, a przyjętych zostało 220 osób.
Wśród tegorocznych kandydatów królowały kierunki informatyczne - ponad połowa z 10 najpopularniejszych kierunków na AGH kształci właśnie w tym obszarze. nie zabrakło również takich kierunków, jak popularna od lat Automatyka i robotyka.

Do najpopularniejszych kierunków studiów w rekrutacji 2017 należało:
  1. Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - prawie 7 kandydatów na jedno miejsce
  2. Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) - ponad 6 kandydatów na jedno miejsce
  3. Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - prawie 6 kandydatów na jedno miejsce
  4. Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - prawie 6 kandydatów na jedno miejsce
  5. Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - prawie 6 kandydatów na jedno miejsce
  6. Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - prawie 5 kandydatów na jedno miejsce
  7. Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) -prawie 5 kandydatów na jedno miejsce
  8. Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania) - prawie 5 kandydatów na jedno miejsce
  9. Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) -ponad 4 kandydatów na jedno miejsce
  10. Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) - prawie 4 kandydatów na jedno miejsce


AGH pakiet
Limit miejsc został osiągnięty na kierunkach: Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) oraz Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie nie będzie prowadzić naboru na te kierunki studiów Inaczej niż na większości uczelniach, AGH aktualizuje listy rankingowe co tydzień. W przypadku niezapełnienia miejsc kandydaci są przyjmowani z listy rezerwowej. Rekrutacja potrwa do 21 września lub wyczerpania limitów przyjęć na wybrane kierunki.

Komentarze obsługiwane przez CComment