clause 684508 640Chcesz rozpocząć studia prawnicze, ale wybrałeś jeszcze uczelni, na której chciałbyś studiować? Studenci których szkoł wyższych i uniwersytetów mają najlepiej przygotowany program studiów? Absolwenci których wydziałów mogą pochwalić się największą zdawalnością egzaminów na aplikacje prawnicze? Być może plebiscyt, który corocznie jest przeprowadzany przez Dziennik Gazetę Prawną, pomoże Ci w podjęciu decyzji. XI Ranking Wydziałów Prawa DGZ wyłonił najlepsze wydziały uczelni publicznych i prywatnych w Polsce.


Kryteria oceniania


Wskaźnikami, które brane są pod uwagę podczas przygotowywania rankingu obejmują, np.:
  • poziom zdawalności egzaminów na aplikacje prawnicze,
  • Jakość kształcenia,
  • kadrę naukową.

Na podstawie kryteriów każdemu wydziałowi przyznawane są punkty, a ta która otrzyma ich najwięcej, zostaje najlepszym wydziałem prawa w Polsce według DGP. Osobno, choć według tych samych wskaźników, oceniane są uczelnie publiczne oraz prywatne.

Najlepsze wydziały prawa uczelni publicznych


Pierwsza trójka na podium otrzymały zbliżoną liczbę punktów, a różnice były pomiędzy poszczególnymi miejscami były niewielkie. Pierwsze miejsce zajął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wygrywając zaledwie jednym punktem z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Decydującym kryterium był poziom zdawalności na aplikację prawnicze. Oba wydziały zdobyły kolejno 108, 5 oraz 107,5 punktów na 118,5 możliwych. Ostatnie miejsce na podium zajął Wydział Prawa, Administracji, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tegorocznym rankingu wrocławski wydział awansował dzięki wysokiej ocenie za kadrę dydaktyczną oraz jakość kształcenia. Zbliżona liczba punktów została przyznana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który przegrał ze stolicą Dolnego Śląska zaledwie o pół punkta.

UW WPiA pakiet

Najlepsze wydziały prawa uczelni prywatnych


Prywatne prawo to gorsze prawo? Niekoniecznie! W praktyce poziom, który reprezentują niepubliczne szkoły wyższe, jest bardzo zbliżony do jakości kształcenia na największych uniwersytetach. Najlepsza uczelnia prywatna w tegorocznym rankingu otrzymała prawie 97 punktów, a więc niewiele mniej od Wydziału Prawa i Administracji UJ, która wygrała w kategorii uczelni publicznych. Tak jak w poprzednim roku, zwycięzcą plebiscytu została Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajęła Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, która w porównaniu do poprzedniego roku, awansowała z trzeciego miejsca. Rzeszowska uczelnia zawdzięcza awans, m. in. wysoką oceną za kadrę dydaktyczną oraz wymogi i jakość absolwentów. Trzecie miejsce zajęła Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Łazarski pakiet
WSPiA Rzeszow pakirt
ALK pakiet
Studia prawnicze w północnej części kraju? Najlepszą uczelnią prywatną prowadzącą kierunek prawo w tym regionie została Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. WSAiB jest doceniana m. in. za wysoki poziom nauczania, kadrę dydaktyczną oraz praktyczny wymiar zajęć.
WSPiA pakiet

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Więcej na temat studiów prawniczych znajdziesz tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment