phoca thumb m ukw logo150Germanistyka jest kierunkiem studiów, który od wielu lat cieszy się sporą popularnością wśród kandydatów na studia. Dlaczego warto nauczyć się języka niemieckiego? Jakie są perspektywy zawodowe dla studentów tego kierunku? Gdzie pracują absolwenci filologii niemieckiej? Jeśli chcesz studiować germanistykę, możesz rozpocząć naukę języka niemieckiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy. 1. Po studiach znajdziesz pracę – absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!
 2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.
 3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie w pracy filologa – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.
 4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych
 7. i seminaryjnych.
 8. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.
 9. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus
 10. na uniwersytetach zagranicznych.
 11. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).
 12. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości.

Dowiedz się więcej na temat studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UKW w Bydgoszczy!

Komentarze obsługiwane przez CComment