×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Katolicki Uniwersytet LubelskiUczelnie prześcigają się w przygotowaniu nowej oferty studiów. Swoją ofertę kształcenia postanowił również rozbudować Katolicki Uniwersytet Lubelski, który w roku akademickim 2014/2015 zaproponuje aż 7 nowych kierunków.

Wśród nowości znalazły się studia licencjackie i magisterskie. Uniwersytet proponuje nowe kierunki w dówóch trybach nauczania: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia licencjackie – nowości
- Administrowanie ochroną zdrowia (studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym),
- Analityka społeczna i internetowa,
- Gerontologia społeczna,
- Kognitywistyka (studia prowadzone w języku polskim i angielskim),
- Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka.

Studia magisterskie – nowości
- Prawo w biznesie,
- Zarządzanie (studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Szczególnie ciekawe wydają się studia na kierunku Analityka społeczna i internetowa, który chcielibyśmy Wam przybliżyć.

Studia na kierunku Analityka społeczna i internetowa otwierają drogę do poznania cyfrowego świata, zrozumienia postępującego procesu wirtualizacji rzeczywistości społecznej oraz stwarzają doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania Internetu na gruncie zawodowym. Uczą także jak trafnie rozpoznawać, definiować, analizować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie i gospodarce, zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej. W trakcie studiów student przechodzi specjalistyczne kształcenie praktyczne w oparciu o zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, czy w postaci gier symulacyjnych.

Absolwenci studiów na kierunku Analityka społeczna i internetowa mogą podjąć zatrudnienie na następujących stanowiskach pracy:
- analityk i menedżer kultury miejskiej,
- doradca, autor diagnoz i prognoz społecznych,
- analityk zrównoważonego rozwoju miasta,
- konsultant i koordynator projektów społecznych,
- specjalista ds. analizy zmian i trendów społeczno-kulturowych,
- specjalista ds. badań społecznych,
- analityk Internetu.

Jeśli nadal jednak macie problem z właściwym wyborem kierunku studiów, to polecamy Wam artykuł: www.kierunki.net/wybor-kierunku-studiow

Komentarze obsługiwane przez CComment