×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Studenci w trakcie studiowania tej dyscypliny archeologii zdobywają dobrze usystematyzowaną wiedzę dotyczącą archeologii Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu, jak również podstawy archeologii Europy pradziejowej i średniowiecznej. Ponadto studenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do praktycznego uprawiania zawodu i uczą się najnowszych metod prowadzenia badań wykopaliskowych na różnych typach stanowisk ze wszystkich okresów chronologicznych oraz niezbędnych do tego zasad współpracy interdyscyplinarnej.

Najczęściej wykładane przedmioty:
Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Wprowadzenie do antropologii kulturowej, Techniki pracy naukowej w archeologii, Wstęp do źródłoznawstwa, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Archeologia powszechna, Epoka kamienia obszarów śródziemnomorskich, Metodyka badań terenowych, Acheologia i sztuka Bliskiego Wschodu, Archeologia Starożytnego Egiptu, Historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, Wprowadzenie do historii sztuki, Język łaciński, Język grecki, Archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i żelaza, Archeologia cywilizacji egejskiej, Historia i metodologia archeologii, Archeologia i sztuka starożytnej Grecji, Historia starożytnej Grecji, Archeologia i sztuka starożytnego Rzymu, Historia starożytnego Rzymu, Praktyka wykopaliskowa.
 
Po studiach:
Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, hibilitacja). Ale nie tylko. Absolwenci archeologii są zatrudniani m.in. w:
* działach archeologicznych i oświatowych muzeów,
* placówkach kulturalnych,
* regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach,
* placówkach konserwatorskich.
 
 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment