×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Umożliwia studentowi zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, zarządzania, informacji naukowej i informatyki. Daje dobre przygotowanie do pracy z komputerem, w tym do obsługi, administrowania i współtworzenia (w kooperacji z informatykiem) elektronicznych systemów zarządzania biurowością i archiwum zakładowym, a także do administrowania zasobami sieciowymi.
 

Najczęściej wykładane przedmioty:
Historia filozofii, Podstawy zarządzania, Ochrona własności intelektualnej, Prawo administracyjne, Wstęp do badań historycznych, Wstęp do archiwistyki, Zarządzanie archiwami, Metody badawcze archiwistyki, Archiwalne bazy danych, Teoria i metodyka archiwalna, Podstawy prawne działalności archiwów, Zarządzanie dokumentacją współczesną, Historia archiwów polskich, Metody kształtowania zasobu archiwalnego, Zarządzanie zasobami sieciowymi, Przechowywanie i ochrona archiwaliów, Metodyka udostępniania zasobu archiwalnego, Metodyka opracowania akt spraw, Zarządzanie archiwami bieżącymi, Dokument elektroniczny i archiwa cyfrowe, Edytorstwo źródeł, Media i dokumentacja audiowizualna, Elementy prawa archiwalnego.

Po studiach:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
* archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie;
* biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej;
* prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji);
* archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej, a także w archiwach kościelnych);
* bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów;
* instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza  prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych;
* ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych;
* wydawnictwach i redakcjach czasopism.

Komentarze obsługiwane przez CComment