Nowe specjalności na Uniwersytecie OpolskimOd roku akademickiego2018/2019 Uniwersytet Opolski wprowadzi nowe specjalności na studiach pierwszego stopnia z zakresu socjologii. Mają one łączyć wiedzę humanistyczną z cybernetyczną rzeczywistością naszego społeczeństwa - poinformował rzecznik Uniwersytetu Opolskiego Maciej Kochański.

Chętni do studiowania socjologii na Uniwersytecie Opolskim będą mogli rozpocząć naukę na kierunkach przygotowujących do podejmowania badań w środowisku wirtualnym oraz badań rynkowych i konsumenckich o specjalności badania rynkowe i badania internetowe. Według Kochańskiego, nowe specjalności, które po raz pierwszy będą wybierane przez studentów socjologii już na pierwszym roku licencjatu, są odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku, który poszukuje specjalistów mogących połączyć wiedzę humanistyczną ze światem technologii wirtualnych.

"Absolwenci tych specjalności będą posiadać wiedzę na temat wykorzystania nowych technologii w praktyce badawczej oraz umiejętność analizowania rzeczywistości wirtualnej przy zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi. Oferowane w ramach specjalności Badanie internetowe kursy to między innymi: Netnografia, Media społecznościowe, Wprowadzenie do Big Data, a w ramach specjalności Badania rynkowe: Przedsiębiorczość, Zarządzanie projektami i Socjologia organizacji" - wylicza Kochański.

Trzecia nowa specjalność na studiach licencjackich to "Problemy społeczne", w ramach której studenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu diagnozowania problemów społecznych, ewaluacji programów profilaktycznych oraz umiejętności realizacji badań empirycznych w tym zakresie. Zdaniem uczelni, wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na znalezienie pracy w fundacjach, stowarzyszeniach, w samorządach, ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie, w poradniach i szpitalach oraz instytucjach badawczych diagnozujących trudne sytuacje w życiu zbiorowym.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment