×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
UL WCH 2018Nie samą chemią człowiek żyje. Wiedzą o tym studenci, a także włodarze Wydziału Chemii na Uniwersytecie Łódzkim, którzy powołali do życia nowy kierunek - Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu. Innowacyjny kierunek łączy w sobie kształcenie typowo chemiczne z przygotowaniem menedżerskim dostosowanym do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce.
Chemia, a biznes

W dobie interdyscyplinarnej nauki oraz kształcenia, które łączy kolejne gałęzi dyscyplin, studenci, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę muszą myśleć wielotorowo. Chemia zawsze była mocną dziedziną na Uniwersytecie Łódzkim ze względu na industrialny charakter całego regionu. Jednakże dynamiczny rozwój branży, wymusza na ośrodkach naukowych innowacyjne podejście do sposobów nauczania. Dlatego do życia został powołany kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutów z elementami biznesu. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć podstawowych działów chemii – chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają również nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Zdobyta wiedza z zakresu chemii farmaceutyków, oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym - do czego zalicza się chemię eksperymentalną (np. kosmetyków i suplementów diety) jest nieoceniona. Jednakże teoria nie może stanowić większości programu, dlatego wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi itp. Studentom zapewnione są nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji, a także dostęp do literatury fachowej, zarówno tradycyjnie papierowe jak i cyfrowe.


Biznes, a chemia
Wyjątkowość programu Chemii kosmetyków i farmaceutów z elementami biznesu polega na tym, że kierunek dostarcza rzetelnej wiedzy oraz umiejętności postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu). W toku studiów student poznaje również narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych służące do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.


Przewaga na rynku pracy
Głównym celem kształcenia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu jest nauczenie studenta podstawowych działów z zakresu chemii i ekonomii. W przyszłych absolwentach kształtowana jest także umiejętność krytycznego myślenia, wiązania faktów z różnych obszarów wiedzy i wyciągania wniosków z posiadanych danych. W wyniku procesu kształcenia student stanie się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. To z kolei daje ogromną przewagę na rynku pracy, gdyż będzie posiadał wiedzę i umiejętności na temat kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Komentarze obsługiwane przez CComment