×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
ssw logoBankowość i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, podatki i skarbowość - to nowe programy studiów na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym przez Sopocką Szkołę Wyższą w Gdańsku i Sopocie.Finanse i rachunkowość to jeden z wiodących kierunków studiów prowadzonych przez Sopocką Szkołę Wyższa. Po uruchomieniu nowych specjalności, kandydat może w sumie wybierać spośród pięciu ścieżek kształcenia. Specjalności obecne dostępne w SSW to Rachunkowość i controlling, Bankowość i Pośrednictwo Finansowe, Podatki i Skarbowość, Zarządzanie Finansami oraz Ubezpieczenia.

Kształcenie dla biznesu
Sopocka Szkoła Wyższa prowadzi studia na kierunku finanse i rachunkowość w jednym z najdynamiczniej rozwijających się biznesowo regionów kraju. Trójmiasto jest pośród czterech głównych ośrodków SSC/BPO (Shared Services Centers i Business Process Outsourcing) w Polsce. W obszarze Gdyni, Gdańska i Sopotu znajdują się centra finansów i księgowość takich korporacji jak Bayer, Sony Pictures, ThyssenKrupp czy Arla Foods. Według ABSL (Association of Business Service Leaders) w centrach usług dla biznesu w Trójmieście pracuje 16900 osób. Ciągle powstają kolejne miejsca pracy w sektorze finansów w obszarze finansów i rachunkowości.

Jednak pracodawcy oczekują, że kandydaci do pracy będa dpbrze przygotowani do standarów pracy w różnych obszarach biznesu. Dlatego programy studiów SSW są akredytowane przez ACCA (Diploma in Accounting and Business) czyli największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. To znaczy, że spełniają wysokie standardy kształcenia obowiązujące w międzynarodowych korporacjach. Te kwalifikacje nie tylko ułatwiają znalezienie pracy w kraju i za granicą, ale zwiększają szanse awansu na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy. Studia dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA.

Uczestnictwo w programie ACCA to nie jedyna zaleta SSW: studenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w prestiżowym, 144-godzinnym kursie na poziomie menedżerskim GBSQ (Global Business Services Qualification). Tylko dla studentów SSW kurs jest darmowy, podczas gdy jego rzeczywista wartość wynosi aż 3500 zł. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu. Studia na Sopockiej Szkole Wyższej prowadzone są w ścisłej współpracy z biznesem. Pozwala to na odbycie praktyk w międzynarodowych firmach i rozpoczęcie kariery zawodowej w najbardziej prestiżowych firmach w Trójmieście. Natomiast działający przy SSW Konwent Pracodawców, wspiera studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy.

Nowe ścieżki kształcenia
Ponieważ coraz bardziej istotna jest interdyscyplinarność w zawodzie księgowego i ogólnie branży finansowej, SSW stawia na dynamiczny rozwój wysoko wyspecjalizowanych procesów związanych z księgowością. Dlatego też Sopocka Szkoła Wyższa uruchomiła nowe specjalności: bankowość i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, podatki i skarbowość.

Bankowość i pośrednictwo finansowe pozwala na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych oraz pośrednictwa finansowego, tendencji i procesów zachodzących na rynkach finansowych. Obok fundamentalnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora finansowego, absolwent zyska umiejętności z zakresu: funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych finansowych, szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji, efektywnego wykorzystania środków finansowych oraz doboru różnorodnych produktów finansowych, produktu depozytowego, kredytowego, inwestycyjnego, oszczędnościowego. Natomiast po studiach z łatwością będzie mógł aplikować o pracę w pionach finansowych przedsiębiorstw i administracji samorządowej, we własnej działalności jako doradca finansowy bądź w charakterze doradcy w instytucjach finansowych.

Specjalność Ubezpieczenia umożliwi uzyskanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń o charakterze gospodarczym oraz społecznym. Studenci zapoznają się z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, co pozwoli im na uzyskanie wiedzy z zakresu wszystkich grup ubezpieczeń, interpretacji i oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń oraz ewidencji operacji gospodarczych uwzględniających zasady obowiązujące w zakładach ubezpieczeń. Przedmioty na tej specjalności zostały ułożone w taki sposób, aby miały one realny wpływ na późniejszą sytuację zawodową studenta. Takie przykładowe przedmioty jak ubezpieczenia gospodarcze, społeczne i emerytalne będą nieocenionym atutem dla absolwentów, którzy będą chcieli podjąć pracę w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, w zakładach ubezpieczeń lub jako pośrednicy ubezpieczeniowi.

Natomiast studia na specjalności Podatki i skarbowość obejmują zagadnienia dotyczące podstawowych zasad gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, zasad ewidencjonowania, sprawozdawczości i kontroli w zakresie operacji środkami publicznymi a także podatków bezpośrednich i pośrednich. Absolwent tej specjalności posiądzie wiedzę z zakresu zasad, procedur oraz form rozliczania się podatników z administracją skarbową oraz dotyczącą organizacji i funkcjonowania organów skarbowych. Absolwenci tej specjalności nie będą mieli problemu w znalezieniu zatrudnienia między innymi w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, w administracji samorządowej, skarbowej lub celnej.

Komentarze obsługiwane przez CComment