×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
logo.ug.napisUniwersytet Gdański od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzi do swojej oferty kształcenia aż cztery nowe kierunki studiów. Wśród nowości znajdą się.: Ochrona zasobów przyrodniczych, Genetyka i biologia eksperymentalna, Intercultural and Business Relations in Europe oraz Cultural Communication.

Ochrona zasobów przyrodniczych to studia pierwszego stopnia (prowadzone w trybie stacjonarnym) na Wydziale Biologii, o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do oceny zasobów przyrodniczych, a także dostarczą wiedzy na temat prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej. Program studiów obejmuje ponadto naukę podstaw z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi w obszarach cennych przyrodniczo oraz zurbanizowanych.

Genetyka i biologia eksperymentalna to studia pierwszego stopnia (prowadzone w trybie stacjonarnym) na Wydziale Biologii o charakterze interdyscyplinarnym, łączące obszary genetyki i inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowej oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych stosowanych w tych dziedzinach nauki, a także chemii, fizyki, matematyki i bioinformatyki. Ukończenie kierunku pozwoli absolwentom na podjęcie pracy m.in. w biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych, farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną.

Intercultural and Business Relations in Europe to międzywydziałowe studia pierwszego stopnia (w języku angielskim) prowadzone przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych. Kierunek przygotowuje do analizowania zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Unii Europejskiej. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy zarówno w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, jak i małych i średnich podmiotach gospodarczych. Biznesowe elementy wykształcenia umożliwią nie tylko sprawne zakładanie/prowadzenie przedsiębiorstw, ale także obejmowanie stanowisk menedżerskich w przedsiębiorstwach. Ukończenie kierunku da przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem w ramach nauk ekonomicznych bądź humanistycznych, wyposażając absolwenta w kompetencje zarówno z obu obszarów wiedzy.

Cultural Communication to studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia (w języku angielskim) prowadzone na Wydziale Filologicznym. Ich celem jest kształcenia w zakresie analizowania zjawisk z dziedziny komunikacji w kulturze, w anglojęzycznym obszarze językowym oraz prowadzenia działalności w zakresie komunikacji i organizacji działań w obszarze mediów i instytucji kultury. Studia przygotują do podjęcia pracy w instytucjach artystycznych i kulturalnych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji wydarzeń artystycznych i festiwali.

Komentarze obsługiwane przez CComment