×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Architektura przestrzeni informacyjnych na UWUniwersytet Warszawski w roku akademickim 2018/2019 rozszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów: Architekturę przestrzeni informacyjnych. Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone będą na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Żyjemy w świecie technologii cyfrowych, zapewniających nieustanny dostęp do coraz większej ilości informacji. Bogactwo to staje się jednak prawdziwym problemem, gdy wraz ze wzrostem ilości informacji rośnie też jej nieuporządkowanie. Architektura informacji jest odpowiedzią na to wyzwanie nowoczesności. Dzięki tej dyscyplinie możliwe staje się porządkowanie informacyjnego chaosu.

Wybierając prowadzone na UW studia zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów i usług informacyjnych, analizy ich funkcjonalności, badania potrzeb, kompetencji i zachowań informacyjnych użytkowników czy projektowania i analizy działalności informacyjnej w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. Dzięki temu zyskasz dobrą orientację w kontekstach współczesnych przemian społecznych i gospodarczych. Niezwykle istotną rolę w tych przemianach odgrywają umiejętności związane z odpowiednim przetwarzaniem, analizą oraz prezentacją informacji.

Kształtowane w ramach studiów kompetencje są kluczowe w działalności naukowej, kulturalnej i gospodarczej. Zagadnienia związane z problematyką informacji prezentujemy na szerokim tle innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, takich jak językoznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo oraz filozofia. Zapoznasz się z trzema kluczowymi aspektami architektury przestrzeni informacji:
 • systemami i zasobami informacji (z uwzględnieniem otoczenia technologicznego),
 • użytkownikami (ich kompetencjami, potrzebami i zachowaniami informacyjnymi) oraz
 • z kontekstem, w jakim realizowane są usługi informacyjne.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do identyfikowania warunków realizacji procesów informacyjnych; prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników; identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych; projektowania systemów i usług informacyjnych; współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom na podjęcie prace związanej z przetwarzaniem, prezentacją i zarządzaniem obiegiem informacji w instytucjach kultury (GLAM), instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje) oraz w organizacjach o profilu ściśle biznesowym.

W trakcie studiów studenci zdobędą ponadto ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii – dziedziny, której podstawowym przedmiotem badawczym jest szeroko rozumiana informacja i działalność informacyjna.

W programie studiów znaleźć można m.in. następujące przedmioty:
 • Architektura systemów informacyjnych
 • Architektura sieci komputerowych
 • Strategie i metody wyszukiwania informacji
 • Psychologia zachowań informacyjnych
 • Informacja specjalistyczna w zakresie nauki, kultury i biznesu, edukacji, zdrowia oraz Unii Europejskiej
 • Systemy organizacji wiedzy
 • Zarządzanie informacją
 • Media i komunikacja społeczna
 • Projektowanie i ocena serwisów informacyjnych
 • Projektowanie usług informacyjnych
 • Redakcja tekstów użytkowych

Komentarze obsługiwane przez CComment