Zarządzanie w sporcie i biogospodarka na Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska w roku akademickim 2018/2019 uruchomi dwa nowe kierunki studiów pierwszego stopnia: zarządzanie w sporcie oraz biogospodarkę. Obie propozycje są ściśle dopasowane do oczekiwań zarówno kandydatów na studia, jak i sektora biznesowego. Zasadniczym celem kierunku "Zarządzanie w sporcie" jest przygotowanie ekspertów posiadających szeroką wiedzę z zakresu zarządzania w sporcie. Na kierunku "Biogospodarka" mają się natomiast kształcić przyszli inżynierowie zajmujący się tematyką gospodarowania biologicznymi zasobami odnawialnymi. Na obydwa kierunki będzie prowadzony nabór na studia pierwszego stopnia.

Zarządzanie w sporcie prowadzone będzie na Wydziale Zarządzania we współpracy z Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej. Będzie to kierunek o charakterze praktycznym, który ma kształcić ekspertów posiadających kompetencje z zakresu zarządzania i biznesu oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w sporcie.

Jest to kierunek unikatowy w województwie podkarpackim. W programie kształcenia znajdą się zajęcia z szeroko rozumianego zarządzania i procesów biznesowych zachodzących w sporcie. Studenci poznają zatem zarówno kwestie promocji, reklamy, marketingu, jak i zarządzania, wykorzystanie technologii informacyjnych, zarządzania potencjałem ludzkim oraz przygotowywania profesjonalnych kontraktów sportowych.

Planowane jest uruchomienie trzech specjalności: zarządzanie organizacją sportową, zarządzanie zespołem sportowym oraz zarządzanie karierą indywidualną w sporcie.

Absolwenci tego unikatowego kierunku studiów będą w przyszłości zatrudnieni na stanowiskach menedżerów sportowych i specjalistów ds. marketingu i PR sportowego. Znajdą także zatrudnienie w charakterze doradców oraz konsultantów przy klubach sportowych.

Biogospodarka to kierunek, który od października 2018 roku prowadzony będzie na wspólnie przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Aktualnie na polskim rynku pracy brakuje specjalistów posiadających gruntowną wiedzę z zakresu biogospodarki oraz wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych. Absolwenci tego kierunku znajdą zatem zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne oraz tych, które zajmują się recyklingiem.

W przyszłości Politechnika Rzeszowska planuje uruchomić także studia drugiego stopnia z zakresu biogospodarki.

Politechnika Rzeszowska prowadzi obecnie 28 zróżnicowanych kierunków studiów. Największą popularnością wśród kandydatów na studia cieszy się lotnictwo i kosmonautyka – specjalność pilotaż, architektura, mechatronika, automatyka i robotyka oraz informatyka.


Pamiętaj jednak, że w Rzeszowie możesz znaleźć także inne, perspektywiczne kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Wiele z nich prowadzonych jest przez Uniwersytet Rzeszowski. Sugerujemy zapoznać się z ofertą także tej uczelni!
Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze obsługiwane przez CComment