×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Kierunek Meblarstwo jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym częściowo związanym (relacje bezpośrednie) z kierunkiem technologia drewna oraz w mniejszym stopniu (relacje pośrednie) z takimi kierunkami jak inżynieria materiałowa, wzornictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Na Meblarstwie zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu: grafiki inżynierskiej, materiałoznawstwa, konstrukcji i szerokiego spektrum nowoczesnych technik wytwarzania mebli ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, wzornictwa przemysłowego.

Studia inżynierskie na kierunku Meblarstwo realizowane są jako:
  • 3,5 letnie studia stacjonarne (dzienne)
  • 4 letnie studia niestacjonarne (zaoczne)
  • limit przyjęć: 60 osób na każdą formę studiów

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez 15 tygodni w każdym semestrze (ostatni semestr 10 tygodni + 5 tygodni na dokończenie i złożenie pracy dyplomowej).

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli przez 7 zjazdów w semestrze.

W ramach kierunku Meblarstwo studenci odbywają praktyki zawodowe i wykonują prace dyplomowe.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich na Wydziale Technologii Drewna, pogłębiając swoją wiedzę. Wielu naszych studentów studiów stacjonarnych po I stopniu studiów podejmuje pracę w przemyśle i kontynuuje edukację w trybie zaocznym.

Sprawdź więcej informacji na temat studiów na kierunku meblarstwo

Komentarze obsługiwane przez CComment