×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
ur logo aWydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie proponuje kandydatom nowy kierunek studiów inżynierskich. Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem studiów, którego program łączy elementy zagadnień z zakresu technologii żywności, nauk chemicznych, technicznych i ekonomicznych oraz wiedzę z zakresu żywienia człowieka.


Jakość i bezpieczeństwo żywności, czyli co?

Głównym celem tego kierunku jest wykształcenie młodych inżynierów, którzy będą przygotowani do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest to kluczowa działalność każdej firmy, która zajmuje się produkcją żywności sprzedawanej później na masową skalę. Aby zarządzać i prowadzić kontrolę jakości na najwyższym poziomie, studenci uczą się jak: Wykorzystać najnowsze metody analizy (analiza sensoryczna i strumieniowa) do sprawdzania jakości produktów spożywczych, posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności pracować na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów.

Odpowiednio skrojony program studiów

Podstawą programu są przedmioty podstawowe, w skład których wchodzi, m. in: chemia, matematyka oraz statystyka, Fizyka, Biochemia, Ekonomia. Specjalistyczne przedmioty kierunkowe stanowią większość programu studiów, a są to takie przedmioty jak: jakość sensoryczna żywności Prawo żywnościowe, Analiza i ocena jakości żywności, Bezpieczeństwo w pakowaniu, magazynowaniu i transporcie żywności, Alergeny w żywności, Toksykologia żywności, I inne. Ostatnią grupą przedmiotów są przedmioty kierunkowe, które studenci indywidualnie mogą wybrać. Przedmioty kierunkowe do wyboru obejmują zagadnienia z zakresu technologii i higieny żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, produktów owocowo-warzywnych, tłuszczów, żywności chłodzonej, mrożonej i koncentratów spożywczych, a także technologii i higieny napojów oraz potraw.

Praktyczne kształcenie

Studenci podczas 7 semestrów nauki odbywają w sumie 3 miesiące praktyk zawodowych w wybranych przedsiębiorstwach i zakładach specjalizujacych się w produkcji żywności. Od kuchni poznają zasady pracy specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności. Studenci mogą także odbyć praktyki w samodzielnych jednostkach konstrolno-pomiarowych czy instytucjach urzędowych zajmujących się kontrolą żywności.

Więcej informacji o Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie znajdziesz tutaj. 

Komentarze obsługiwane przez CComment