×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
ur logo aWydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uruchamia nowy studia inżynierskie na kierunku browarnictwo i słodownictwo. Studia z zakresu technologii żywności mają charakter praktyczny - studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej.


Atuty kierunku

Wiedza na temat warzenia piwa wcale nie należy do powszechnie dostępnych. Specjaliści w tym fachu zdobywają tę wiedzę dzięki pracy w browarach. Teraz będą przekazywać ją studentom - ponad połowa kadry prowadząca zajęcia kierunkowe na kierunku to przedstawiciele tego przemysłu. Co więcej, zajęcia będą miały charakter praktyczny! Uniwersytet Rolniczy w Krakowie posiada swój własny mikroBrowar Uniwersytecki, w których studenci będą praktykować swoje umiejętności. Sporą dawkę wiedzy będzie można zdobyć na trzymiesięcznych praktykach studenckich.


Charakterystyka programu studiów

Program studiów składa się z trzech grup przedmiotów: podstawowych, kierunkowych oraz elektywnych do wyboru. Obowiązkowo studenci uczęszczają na zajęcia, m. in. z: chemii, matematyki z elementami statystyki, ekologii, fizyki, grafiki inżynierskiej, biochemii.

Przedmioty kierunkowe to ponad kilkadziesiąt specjalistycznych przedmiotów takich jak:
  • chemia żywności,
  • maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie,
  • automatyka, technika i sterowanie procesami w browarnictwie,
  • projektowanie nowych produktów piwowarskich,
  • aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania browaru,
  • media w słodowni i browarze.

Ostatnią grupą przedmiotów są przedmioty kierunkowe, które student wybiera samodzielnie, według własnych zainteresowań. Wszystkie dotyczą specjalistycznych zagadnień z zakresu chemii, biotechnologii, technologii przemysłowej, przetwórstwa czy mikrobiologii. Niektóre przedmioty będą prowadzone w języku angielskim, a studenci będą mogli sami wybrać język wykładowy. Prace inżynierskie będą realizowane są na potrzeby browarów.

Absolwenci tego kierunku będą specjalistami z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Po obronie pracy inżynierskiej będzie w pełni przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze

Jak się dostać?

W procesie rekrutacji dodatkowo punktowanymi wynikami będą wyniki maturalne z następujących przedmiotów:
  • matematyka,
  • chemia,
  • fizyka,
  • biologia,
Na pierwszy rok studiów inżynierskich jest przyjmowanych 30 osób.

Jak studiuje się na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie? 

Komentarze obsługiwane przez CComment