×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
2638Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi otwiera studia na kierunku prawa. Kandydaci będą mogli rozpocząć studia już w 2018 roku w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, a także online. Prawo w AHE to studia o profilu praktycznym, podczas których studenci będą przygotowywać się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze. Program studiów nowego kierunku ma charakter praktyczny. Aż 50% wszystkich realizowanych zajęć to ćwiczenia oraz warsztaty. Wykładowcami na wszystkich zajęciach są praktycy prawa, który nie tylko posiadają szeroką wiedzę prawniczą, ale przede wszystkim posiadają doświadczenie i rozwiązali już niejeden kazus prawny.

Studenci będą brali udział w wykładach prowadzonych przez: wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
 • byłego Prokurator Krajowy oraz Zastępcę Prokuratora Generalnego,
 • sędziów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 • prokuratorów okręgowi,
 • czynnych adwokatów,
 • radców prawnych,
 • notariuszy.

Program studiów przewiduje również realizację trzymiesięcznych praktyk zawodowych w takich instytucjach jak: kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury. Ważnym elementem programu studiów są symulacje rozpraw sądowych, podczas których studenci wcielą się kolejno w rolę sędziego, prokuratora, adwokata czy też radcy prawnego.

Studenci nowego kierunku w AHE będą mieli możliwość wyboru jednej ze specjalności: karnistyczna, cywilistyczną lub gospodarczo-finansową. Absolwenci prawa będą odpowiednio przygotowani do napisania egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, a później do pracy w:
 • Sądach,
 • Prokuraturach,
 • kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych.

Inne ścieżki rozwoju to praca w:
 • Policji (w tym w laboratoriach kryminalistycznych Policji),
 • punktach doradztwa prawnego,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych,
 • organizacjach międzynarodowych i instytucjach oraz organach Unii Europejskiej,
 • urzędach skarbowych,
 • więziennictwie,
 • zawodzie mediatora.

Więcej informacji na temat Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi znajdziesz tutaj. 
Tags: prawo

Komentarze obsługiwane przez CComment