Inżynieria meblarstwa na PBPolitechnika Białostocka od roku akademickiego 2017/2018 uruchomi nowy kierunek studiów pierwszego stopnia: Inżynierię meblarstwa, gdzie studenci będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu, m.in. wzornictwa, projektowania mebli oraz planowania procesu produkcji i logistyki. Kształcenie będzie prowadzone we współpracy z producentami mebli, a studia obejmować będą praktyki w przedsiębiorstwach meblarskich.

Jako student kierunku „Inżynieria meblarstwa” będziesz mieć okazję do zdobycia gruntownej wiedzy i praktycznych kompetencji w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Poznasz również techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów typowych dla drzewnictwa i zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli w toku studiów i odbywania długoterminowej praktyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej poznasz bardzo dobrze specyfikę branży meblarskiej oraz zdobędziesz konkretne kompetencje zawodowe, które są wysoko cenione na współczesnym rynku pracy.

Po zakończeniu edukacji i rozpoczęciu kariery zawodowej postawione zostaną przed Tobą zadania związane z pracą na średnim i wyższym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców z branży meblarskiej oraz pokrewnych. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z branżą meblarską.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

Semestr I
 • Grafika inżynierska
 • Materiałoznawstwo
 • Nauka o drewnie
 • Style i trendy w meblarstwie
 • BHP w meblarstwie
Semestr II
 • Podstawy metrologii
 • Fizyka drewna
 • Chemia drewna
 • Ergonomia mebli
 • Wzornictwo przemysłowe
Semestr III
 • Podstawy konstrukcji mebli
 • Podstawy zapisu konstrukcji w środowisku CAD
 • Tworzywa drzewne
 • Hydrotermiczna i plastyczna obróbka drewna
 • Metody modyfikacji drewna
Semestr IV
 • Techniki łączenia w meblarstwie
 • Komputerowe wspomaganie projektowania mebli
 • Maszyny i urządzenia produkcyjne w meblarstwie
 • Inżynieria mebli skrzyniowych
 • Zarządzanie produkcją mebli
Semestr V
 • Inżynieria mebli szkieletowych i tapicerowanych
 • Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
 • Renowacja i konserwacja mebli
 • Programowanie obrabiarek CNC
Semestr VI
 • Transport
 • Zarządzanie jakością
 • Projektowanie wnętrz
 • Design i wizualizacja mebla
 • Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii meblarstwa
Semestr VII
 • Projektowanie procesów produkcyjnych w meblarstwie
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Systemy MRP/ERP
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Komentarze obsługiwane przez CComment