×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uph logoOd tegorocznego roku akademickiego na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach będzie można studiować Pielęgniarstwo. Studia pierwszego stopnia będą przygotowywać studentów do pracy w szpitalach i innych jednostkach medycznych. Absolwenci studiów na tym kierunku zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych.

Decyzja o uruchomieniu kierunku została ogłoszona przez Rektora uczelni, prof. dr hab. Tamara Zacharuk podczas konferencji prasowej. Przesłanki do uruchomienia kierunku wynikają z przeprowadzonych rozmów z Okręgową Izby Pielęgniarek i Położnych. Obecnie ponad 700 pielęgniarek pracujących na terenie działania Izby w województwie mazowieckim przekroczyła 55. rok życia, a już za kilka lat będą mogły przejść na emeryturę. Na ich miejsce potrzebna będzie wykwalifikowana, młoda kadra. Według najnowszych danych Izby już niedługo w województwie mazowieckim może zabraknąć ponad 4 tysięcy pielęgniarek.
UPH pielegniarstwo
W trakcie studiów licencjackich studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych, która w przyszłości pozwoli im na rozpoczęcie pracy pielęgniarki lub pielęgniarza. Studenci będą uczyć w jaki sposób udzielać świadczeń diagnostycznych, rehabilitacyjnych czy leczniczych dla pacjentów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli również na udzielanie rad i wskazań w zakresie promowania zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci nabędą uprawnienia do wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia.

Zdobyty dyplom uprawnia absolwentów do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza w publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia. Po zakończonych studiach absolwenci będą mogli pracować w:
  • szpitalach,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • placówkach nauczania i wychowania,.
  • ośrodkach opieki paliatywnej,
  • ośrodkach opieki hospicyjnej,
  • senatoriach,
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przychodniach,
  • prywatnych gabinetach lekarskich.

Więcej informacji na temat Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach znajdziesz tutaj. 

Komentarze obsługiwane przez CComment