LSW logotypLingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów pierwszego stopnia o charakterze interdyscyplinarnym, którego program studiów będzie łączył ze sobą zagadnienia lingwistyczne, informatyczne oraz programowanie maszynowe. Cyberlingwistyka to studia przeznaczone dla osób, które chcą związać się z zawodem tłumacza, a przy okazji bezproblemowo poruszać się w środowisku informatycznym, w tym posługiwać językami programowania.

Program studiów składa się z trzech modułów specjalistycznych. Pierwszy obejmuje zagadnienia związane z komunikacją i informacją. W ramach pierwszego modułu Podstawy komunikacji i informacji, studenci omawiają, m.in.:  teorię i metodologię komunikacji i informacji, kulturowe konteksty komunikacji, strukturę i semantykę cyberświata, retorykę i erystykę w świecie hashtagów, prawo mediów elektronicznych.

Drugi moduł poświęcony jest lingwistycznemu warsztatowi cyberświata. Na ćwiczeniach i wykładach studenci nabywają podstawowych sprawności językowych, a także analizują komunikaty werbalne i niewerbalne. W ramach tego modułu odbywają się następujące zajęcia:
  • projektowanie struktury i tworzenie komunikatów,
  • edytory tekstów i narzędzia translatorskie,
  • narzędzia i systemu zarządzania i publikacji treści (CMS),
  • bazy danych i arkusze kalkulacyjne jako narzędzia pracy analitycznej,
  • prezentery i webdisign,
  • multimedia obróbka treści,
  • komunikacja jako gra.

lsw pakietOstatni, trzeci moduł jest poświęcony informatycznym narzędziom programowania. Na zajęciach studenci zdobywają praktyczne umiejętności programistyczne, pracując w najpopularniejszych środowiskach informatycznych.  Zajęcia dotyczą:  kompilatorów, środowisk i systemów operacyjnych, programowania imperatywnego i metajęzyków, programowania obiektowego w wybranych środowiskach (Java, C#), tworzenia multimedialnych aplikacji użytkowych w środowisku stacjonarnym i mobilnym.

Częśc zajęć będzie poświęcona również tworzeniu, programowaniu i wykorzystywaniu baz danych z wykorzystaniem języka SQL w wybranym środowisku, językowi HTML jako narzędzia do edycji treści, gamifikacji rozwiązań programistycznych i komunikacyjnych. Studenci są również kształceni w ramach specjalizacji tłumaczeniowej ze szczególnym naciskiem na techniczną i informatyczną leksykę branżową. Absolwenci studiów na kierunku Cyberinformatyka będą mogli rozpocząć pracę w działach IT międzynarodowych korporacji oraz firmach informatycznych na stanowiskach specjalistycznych. Po zakończeniu studiów absolwent będzie biegle posługiwał się językiem angielskim w mowie i piśmie, z uwzględnieniem terminologii informatycznej. Osoby, które skończą te studia, będą posługiwać się trzema językami oprogramowania informatycznego (maszynowego, internetowego, baz danych). Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Komentarze obsługiwane przez CComment