Antropozoologia na Uniwersytecie WarszawskimAntropozoologia to unikalny kierunek studiów licencjackich, który od roku akademickiego 2017/2018 dołączy do bogatej oferty kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów.

Antropozoologia to kierunek adresowany w pierwszej kolejności do osób, które interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.

Zajęcia laboratoryjne i terenowe prowadzone będą na wszystkich trzech wydziałach. Program kształcenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • Etologia zwierząt
 • Wykorzystywanie zwierząt w dziejach cywilizacji
 • Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii
 • Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej
 • Psychologia porównawcza
 • Socjologia relacji człowiek-zwierzę
 • Etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt
 • Ekologia
 • Ochrona zwierząt w biologii konserwatorskiej (conservation biology)
 • Podstawy neurobiologii
 • Prymatologia
 • Filozofia środowiskowa
 • Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej
 • Podstawy opieki medycznej nad zwierzętami z elementami medycyny weterynaryjnej
 • Zwierzęta w religiach, wierzeniach i tradycjach
 • Kognitywistyka

Studia pozwolą studentom na zapoznanie się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi umysłów, emocji i zachowań zwierząt. Studenci zdobędą ponadto wiedzę z zakresu podstaw etycznych i prawnych oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie. Dzięki licznym zajęciom praktycznym studenci zdobędą również odpowiedni warsztat, metodologie i język, które umożliwią im rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii.

Absolwenci antropozoologii będą mogli kontynuować edukację akademicką na Wydziale Artes Liberales w ramach specjalności „Różnorodność biologiczna i kulturowa” na studiach II stopnia a potem w programie doktoranckim „Na styku natury i kultury” w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Komentarze obsługiwane przez CComment