×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na Uniwersytecie ŁódzkimWydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego uruchomi od roku akademickiego 2017/2018 nowy kierunek studiów: biomonitoring i biotechnologie ekologiczne. Celem nowego programu jest wykształcenie specjalistów, którzy będą w przyszłości zajmować się oceną wpływu działalności gospodarczej na środowisko. Na kandydatów czekać będzie 60 miejsc.

"Będzie to kierunek autorski i unikatowy, nie tylko dlatego, że jest to jedyna taka oferta na wydziałach biologicznych w kraju, ale także z tego powodu, że będzie to kierunek bardzo praktyczny, pokazujący zastosowanie nowoczesnych metod ochrony i rekultywacji środowiska, określanych ogólnie jako biotechnologie ekologiczne" - podkreśliła w środę podczas konferencji pasowej dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Kierunek przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ukierunkowanych na pracę w terenie. W programie kształcenia znalazły się zajęcia zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i ścisłych. Warto dodać, że studia będą mieć charakter praktyczny a znacząca część zajęć będzie realizowana w terenowych stacjach przyrodniczych. Studenci poznają dzięki temu metody pozyskiwania danych terenowych, oznaczania zebranego materiału biologicznego oraz opracowywania raportów środowiskowych i wdrażania kompleksowych metod poprawiających jakość środowiska.

"Chcemy nauczyć naszych studentów, jak funkcjonują ekosystemy wodne i w jaki sposób żyjące w nich organizmy reagują na zmiany wprowadzane przez człowieka; jak identyfikować płynące z nich zagrożenia i jakie metody stosować, aby naprawiać zmiany niekorzystne" - dodała.

Wpisany do programu studiów biomonitoring polega na analizie biowskaźników - m.in. określonych gatunków bakterii, glonów, porostów, grzybów, roślin i zwierząt - charakteryzujących się wąskim zakresem tolerancji na warunki środowiska i podatnych na jego degradację.

"Na podkreślenie zasługuje duża liczba zajęć praktycznych przewidziana dla studentów tego kierunku, która realizowana będzie w stacjach terenowych i laboratoriach, a także - co jest ewenementem - bardzo długie, prawie czteromiesięczne praktyki zawodowe na III roku, odbywające się w instytucjach związanych z ochroną środowiska" - zaznaczyła dr Wojtal-Frankiewicz.

Absolwenci kierunku „Biomonitoring i biotechnologie” nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy. W Polsce brakuje bowiem profesjonalnie przygotowanych specjalistów z dziedziny biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych; związane z nimi zadania realizowane są przez nieliczną kadrę naukową skupioną w ośrodkach akademickich. Absolwenci będą mogli zatem podjąć zatrudnienie zarówno w jednostkach administracji rządowej, zajmujących się ochroną środowiska, jak i laboratoriach badawczych, firmach konsultingowych badających wpływ różnych czynników na środowisko czy realizujących ekspertyzy związane z planami ochrony obszarów.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment